HUSK ! Det er lørdag den 28.3. vi mødes til stor aktivitets- og udviklingsdag.

Hvis vil du- (alle voksne) -være med til opsamling, fællesspisning og bal i Lydersholm Forsamlingshus, skal du:

1. Tilmelde dig hos Anna Bucka tlf 51215125 senest den 14. 3.
2. Have deltaget i hele dagens program – Se Jejsing Infoland eller JUIF-bladet.

3. Betale 50 kr for maden . (drikkevarer er for egen regning.

Hvorfor ?
Jejsing Borgerforening har søgt og fået bevilget 50000 kr hos Landdistrikts- og bosætningsudvalget i Tønder kommune til at lave en plan, der kan være med til styrke og forny det fællesskab, der er i sognet til glæde for alle nuværende og rigtig gerne for mange nye tilflyttere.
Jeres aktive medvirken er en forudsætning for, at planen kan blive realiseret. Vi håber derfor I møder op med mange gode ideer til, hvordan fremtiden kan blive formet.