Månedsarkiv: marts 2011

Hvad vil vi med bygninger i Jejsing

Med den nye situation,  ønsker Kommunen et møde med os,  med temaet ” Fortsat liv i Jejsing”

Vi skal tage stilling til vores behov for lokaler,  om vi

evt kan pege på nogle bygninger vi vil af med.

Vi skal helst ikke ende med at have bygninger der ligner den tidligere skole i St. Jyndevad.

Fra Kommunens lyder det som en analyse af behovet for kommunale bygninger,  så der fortsat er liv i Jejsing,

men man kan også fortolke det som  lukning og afhænding af alt, der ikke er nødvendigt.

–  hellere rive skolen ned,  end den kommer til at ligne den tidligere skole i St. Jyndevad.

Vi vil snarrest indkalde alle relevante parter så vi kan komme med et fornuftigt oplæg.

Mogens

Hvad nu Jejsing?

Jejsing er et godt sted at bo,

-og det bliver det ved med at være.


Vi kommer ikke længere af at beklage os , og påberåbe os alverdens uretfærdighed.

Vi skal derimod organisere os på en lidt anden måde,  og vi skal tilpasse vores fritid til de muligheder vi har.

Efter generalforsamlingen fik vi et par gode opfordringer,  som vi alle kan få gavn af.

Carina Clausen vil gerne give arbejdet som trivselsambassadør en ny vinkel,  så det kommer til at omfatte tilflyttere til sognet.

Der er altid noget man skal sætte sig ind i,  og som tilflyttere ikke kan vide på forhånd.

At vi sidder med fødderne i vand hver tirsdag i svømmehallen,

At vi har meget gymnastik,  og at vi kender lederne.

At vi mødes i Jejsing Forsamlingshus til fællesspisning,

At vi har en hjemmeside hvor man kan følge aktiviterne,

At vi har præst fælles med Øster Højst ….

Har du lyst til at være en af dem der tager imod tilflyttere,  kan du henvende dig til Carina,  74734704

Vi kan også blive bedre til at informere på hjemmesiden om vores foreninger og livet i dem.

Tilflyttere bør kunne finde  hvordan man melder sig til en aktivitet,  og hvornår holdet træner.

Husk,  en tilflytter har endnu ikke fået et JUIF blad.

Vi vil også prøve at lave amatør teater igen.  Det er noget der giver samvær,  både foran og bag scenen.

Mogens Gabs

Jejsing vil have friskole

Allerede tilsagn om 59 børn i skolen,  og 100.000kr til friskolens støtteforening.

Vi havde håbet til det sidste,   men som alle ved,  blev der kun flyttet et komma i hele skolestruktur sagen, og Jejsing skole lukkes sammen med de øvrige 7 skoler.

Vi i Jejsing mener dog at vi har en levedygtig skole,  og at der vil være basis for at oprette en friskole i den nuværende skoles bygninger.

Der er allerde afholdt et orienterende møde,  hvor der med meget kort varsel mødte godt 100 forældre op.

Vi hørte om Planerne for en friskole i Jejsing, og vi hørte om de problemer Branderup har haft under deres opstart.

Der skal selvfølgelig være forældre der vil sende deres børn i skolen,  men der skal også dannes en støtteforening som vil træde til både økonomisk og med praktiske løsninger.

Dertil havde Bjarne Jacewicz undersøgt hvilken betydning det vil få for hushandelen i Hostrup Sogn  hvis skolen lukker,  og det var ikke morsomheder der blev fortalt her.

De huse, der er til salg nu, har vi en meget lang liggetid, – og hvad der er værre,  vil byder køberne typisk 100.000 kr. mindre for et hus, hvis der mangler en skole i byen.

Således godt rustet,  blev de fremmødte bedt om en tilkendegivelse dels med hensyn til tilmelding af børn,  men også med hensyn til et støttebeløb hvis skoleplanerne starter.

Tak til alle der meldte sig,  og tak til Melanie