Månedsarkiv: september 2011

Vinsmagning i Jejsing

Det sker i

Jejsing Forsamlingshus  fredag d. 7. oktober kl. 19.30

Pris pr person:  75 kr.

Tilmelding til Lone Jessen, 30624223   eller til Mogens Gabs  29254476

Denne vinsmagning er ikke kun en fortælling om vine, men lige så meget en fortælling om tilværelsen som vinbonde, med de glæder og fortrædeligheder man har som sådan.

Det bliver en spændende aften, hvor vi selvfølgelig skal smage og vurdere vin,  men hvor vi også skal høre om tilværelsen som vinbonde. –  alt sammen fortalt af  vinbondens svigerfar, som er pære dansk, og som bor i Nustrup.

Vingården vi skal høre om ligger i Beaujolais området,  mellem Lyon og Mâcon.

– der serveres flûte og mild ost til.

Pris pr. person:   75 kr.

Se mere på vingårdens danske hjemmeside  http://www.guignet.com/velkommen.html

Gymnastik 2012-2013 i Jejsing

Træningstidspunkter:

Hold:

Træningsdag:

Instruktører:

Kontakt:

Mor/ Far/ Barn (0-3 år)

Puslinge (4-6 år)

Børnefræs (0.-2. kl.)

Piger 3.-4. kl.

Piger 5.-7. kl.

Mandag kl. 18.30-20.00

Pernille Zeberg Sørensen

Nadine Carstensen og Emmeli Buur

51 30 51 44

Herrer

Torsdag kl. 20.00-21.30

Hans Michelsen

51 27 28 88

Zumba

Onsdag kl. 19.00-20.00

Gitte Pilgaard

28 91 09 12

Opstart i uge 36, dog uge 39 for herrer.

Kontingentet er for hele sæsonen frem til marts 200,- for børn, 300,- for herrer og 450,- for zumba.

Pressemeddelelse fra Rørkær-Jejsing vandværk

Vandkvaliteten i Rørkær.

Her står sagen nu.

I Rørkær har vandværket 2 boringer, hvoraf den ene har overskredet grænsen for indholdet af Benthazol,  som er et sprøjtemiddel, der anvendes i landbruget.

Den anden boring i Rørkær holder sig fortsat under grænseværdien, og er dermed i orden,  Derfor har vandværket allerede lukket for boringen med det høje indhold af Benthazol,  så forbrugerne får vand, der holder sig inden for normen.

Skulle denne brønd også overskride grænseværdien,  kan vandet hentes i Jejsing.

Grænseværdien af Benthazol i drikkevand er sat til 0,1 mikrogram, eller det samme som 1 gram,  opløst i 1000.000.000 liter vand.

For fødevarer i  almindelighed er grænseværdien for pesticider sat til 68 mikrogram.

Vandkvaliteten overvåges regelmæssigt af Eurofins, som er det gamle Steins Laboratorie i Vejen.

Resultatet af målingerne sendes automatisk til embedslægen, som i dette tilfælde gav påbud om at bringe forholdene i orden inden 3 måneder.

Det efterlader imidlertid Rørkær-Jejsing vandværk med et problem,  idet man på sigt fortsat skal skaffe rent vand.

Det er vanskeligt at finde kilden til forureningen,  fordi der ikke længere sprøjets inden for en radius af 300 m.  fra vandværket i Rørkær.  og fordi hvert tiltag skal afvente en måling før man kan se effekten.

Fra Vandværkets side er man i kontakt med VandSmidt  og andre virksomheder for at få styr på problemet,  og derfor er forureningen dobbelt ærgerligt,  fordi man netop er ved at afslutte en investering på 500.000. kr,

Findes forureningskilden ikke,  kan vandværket filtrere vandet med aktivt kul,  men det kræver dog en speciel tilladelse, og er ikke den optimale løsning for værket.

Cykelturen til Lydersholm

Søndag eftermiddag 11.9. begav en lille flok af beboere sig ud på den bebudede sykeltur til Lydersholm. Første stop var Grøngård. Her videregav Lorens Hansen noget af den store viden, han besidder om egnens historie – her specielt Grøngårds historie. Slottets historie var kort og koncentreret – stort set begænset til en tiårig periode i slutningen af 1500 tallet – dog genopdaget for alvor, da lærer Leick efter krigen begyndte at udgrave ruinen.

Historien om den nuværende Grøngård er lang og omskiftelig, men meget interessant. Hvis man skulle være interesseret har Lorens Hansen skrevet en bog, om gårdens historie, der kan erhverves hos forfatteren.

Kaffen blev indtaget i Lydersholm forsamlingshus, hvor Ib Dons videregav forsamlingshusets historie. Husets aktuelle tilstand har ikke været bedre siden bygningen blev opført, da der er blevet gennemført en meget omfattende renovering med støtte fra A. P. Møllers fond til alment velgørende formål.

Vi sluttede med at kø-re en tur gennem Lydersholm for at ende ved de to tidligere gendarmhuse i den østlige ende af byen. Undervejs fortalte Ib Dons om nogle af de store gårdes historie, for at ende med Lorens Hansens fortælling om gendarmernes boliger og deres tilværelse i Lydersholm.

En god spændende eftermiddag, hvor der havde været plads til mange flere deltagere.

Peter Kjer Hansen

Deltagerne på vej ud til ruinen af Grøngård slot

Investeringer på vej til Jejsing

Borgerforeningen har sammen med Æ Syssellaug og Pensionistforeningen søgt Tønder Landdistriktsudvalg om midler til at fortsætte de aktiviteter der hidtil har været på skolen.

Vi har fået et forhåndstilsagn om penge til at genetablere sløjdlokalet og EDB rummet.

Det er en nyhed vi er meget glade for,  og som har betydet at Æ Syssellaug vil øge deres aktiviteter både med hensyn til varighed og med hensyn antallet af arrangementer.

Samtidig har vi fået stillet i udsigt at udsugningsanlægget i sløjdlokalet bliver genetableret,  og så er vi kørende igen.

Pengene skal konkret bruges til indkøb af høvlebænke, en træ-drejebænk, en kompressor og lidt håndværktøj.  Dertil  et hæve sænkebord som skal bruges til syning Æ syssellaug.

Pensionistforeningen får mest glæde af at der igen kommer edb kurser på skolen, hvor man stadig skal have sin egen maskine med, men hvor der nu også bliver mulighed for at låne en maskine.

Vi mangler dog stadig en printer,  og vi kommer helt sikkert også til at mangle flere computere.

Hermed kommer der igen liv i skolens bygninger,  og da børneunivrset  allerede har flyttet de ældste over på skolen,  begynder det at ligne noget igen.

De nye tiltag vil samtidig medføre at der bliver låst til sløjdlokalet,  fordi maskinerne her er farlige for børn,

mens computere  kun vil være på skolen når der er brug for dem.