Månedsarkiv: marts 2012

Kryddersnaps i Jejsing

Til alle borgere i Hostrup sogn

Hvis ikke I er klar over det, så er det altså en kendsgerning, at –

Julen står for døren !

Det er derfor nu, I skal forberede jer til at deltage i kåringen af årets julekryddersnaps!

Begiv jer ud i naturen, find de rigtige krydderurter, få dem hældt på flaske og tilmeld jer til kåringen af årets julesnaps – 2012.

Den vil finde sted på julemarkedet i slutningen af november.

De første 25 tilmeldte vil ved aflevering af en 1⁄2 flaske kryddersnaps (ca 33 cl) på en flot genbrugsflaske og en trykt opskrift få betalt 75 kr som kompensation.

Herefter vil et seriøst publikum vurdere kvaliteten af snapsen, flaskens og etikettens udseende og stemme om, hvilken snaps, der fortjener betegnelsen:

Årets julekryddersnaps 2012.

Mange går vældig op i vin,  andre i whisky,  men vi vil gerne sætte skub i kryddersnaps. 

Tilmelding til:

Jejsing Borgerforening – Peter Kjer Hansen Tlf 74734351/61150707 eller pkh@post8.tele.dk senest 15. maj.

Du tror måske vi er tidligt ude,  –  Det er vi bare slet ikke,  fordi mange af de urter du skal bruge allerede skal plukkes nu.

Vil du have inspiration,  så læs mere her: http://kryddersnapsen.dk/

Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlingshus

Hostrup Sogns Forsamlingshus, Jejsing
Referat 

Tirsdag den 15. marts 2012 kl. 19.30 afholdt Hostrup Sogns Forsamlingshus, generalforsamling.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
     Hans Chr. Rasmussen blev valgt til dirigent. Peter Mølgaard protokolfører .

2: Formandens beretning v/Thue Friedrichsen.Der havde i 2011 været ca. 40 arrangementer –
heraf 14 arrangem.
 med servering.
      Der er lavet mad 37 gange til Jejsing Børneunivers.
      Forsamlingshuset har købt nye borde. Weiland har repareret taget over den store sal,
       idet der i forbindelse med kraftig regnvejr dryppede ned i salen.

3: Regnskabet v/ Bent Grosen Andersen.
     Resultat efter renter ca. – 4500,- kr.
Efter afskrivning på inventar 
blev årets resultat minus kr. 29.500,00.

4: Drøftelse af beretning og godkendelse af regnskab. – Godkendt.

5: Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Thue Friedrichsen – genvalgt,

      Ingeborg Hansen – genvalgt og Anna Petersen – genvalgt.

Valgt til suppleanter: Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen.

6: Valg af revisor. Efter tur afgår Hans Chr. Rasmussen – genvalgt.

7: Eventuelt.

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Thue Friedrichsen

Næstformand Ingeborg Hansen

Kasserer Bent Grosen Andersen

Sekretær Peter Mølgård

Bestyrelsesmedlem Anne Petersen

————————————————–

Suppleanter Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen

Revisorer Hans Peter Hansen og Hans Christian Rasmussen

Jejsing er kommet på Facebook

Vi satser på en god og tæt kommunikation med vore medlemmer.

Derfor er vi gået på facebook,  fordi vi her kan komme med en kort besked til vore venner.

Vi er ovenud godt tilfredse med tilslutningen,  idet vi allerede har 100 venner,  som nu jævnligt får nyt fra Jejsing.

Jejsing Friskole godt besøgt

 

Stor interesse for at hilse på ved

Jejsing Friskoles Åbent Hus arrangement.

 

 

Sidste nyt fra Jejsing Friskole

Jejsing Friskole’s Åbent Hus arrangement lørdag d. 3.marts blev en glædelig succes med små 100 fremmødte, hvilket også resulterede i flere indskrevne elever. Der var livlig interesse for tegnekonkurrencen hos børnene, ligesom mange benyttede muligheden for at få en rundvisning i lokalerne.