Månedsarkiv: februar 2013

Jejsing Borgerforenings høringssvar vedr. transport af gylle til og fra biogasanlægget ved Solvig

Jydske Vestkysten har dd. omtalt Jejsing Borgeforenngs høringssvar.  Avisens indlæg kan give indtryk af, at borgerforeningen skulle være imod etablering af anlægget. Det er vigtigt at fastslå med syvtommer søm, at borgerforeningen er særdeles posittiv overfor, at den kommende nye arbejdsplads. Men vi vil meget gerne i tide gøre opmærksom på, at transport igennem de små landsbyer til og fra anlægget vil medføre gener, for beboerne i området.

Specielt udgør de to sving omkring Hostrup kirke et problem, idet der her er reel mulighed for, at der kan ske ulykker, da vejen er meget smal, og køretøjerne er ofte meget store For at illustrere det, kan det anbefales at se den youtube video, foreningen i dag har modtaget et link til fra Bjarne Henneberg

Hvis det var to lastbiler?

:  http://www.youtube.com/watch?v=Pc941LNZTn8&feature=youtu.be.

 

Se høringssvaret nedenfor:

                                                                                                        Jejsing den 18.12.2012

 

 

Til Tønder kommune

Teknisk udvalg

Vedr. planer om at bygge et biogasanlæg ved Midtmosevej ved Solvig.

Jejsing Borgerforening opfordrerTønder Kommune til at påbyde, at gylle- og majstransporter til og fra det fremtidige biogasanlæg ikke sker gennem landsbyerne Jejsing, Hostrup og Solderup.

Jejsing Borgerforening glæder sig over, at det ser ud til, at det bliver muligt at få en ny arbejdsplads til Tønder kommune, og anlæggets positive konsekvenser for miljøet.

Men samtidig giver placeringen af anlægget grund til bekymring for, at transporten til og fra anlægget vil kunne medføre alvorlige gener i Jejsing, Hostrup og Solderup, hvis man tillader gylletransporter gennem de tre landsbyer.

Generne vil være øget risiko for ulykker, og der vil helt åbenlyst være støjmæssige gener forbundet med transporten. Problemerne vil især være alvorlige i området omkring Hostrup kirke, hvor der er store sving og meget smalle veje, hvor store transporter har svært ved at passere hinanden. Desuden vil færdsel til fods – skolebørn og beboere i området – være forbundet med øget risiko. Et færdselsuheld, hvor en sådan transport kunne være involveret, ville endvidere kunne få fatale konsekvenser for områdets beboere. I forvejen er Hostrupvej og Solvigvej relativt stærkt befærdet af landsbrugsmaskiner og gennemgående trafik mellem Flensborglandevej og 435 Aabenenraavej.

Endelig er der en risiko for, at øget trafik i form af tunge transporter kan resultere i sætningsskader på huse beliggende tæt ved vejene.

Solderup er en lille by, hvor gennemgående trafik ad smalle veje vil medføre lignende gener som i de to andre landsbyer.

Konkrete anbefalinger i relation til den kommende VVM-redegørelse

1)      Jejsing Borgerforening vil anbefale, at kommunen i sin VVM redegørelse foretager en zonering af de forventede leverandører. For hver enkelt zone foretages et overslag over det forventede antal transporter på års-, og dagsbasis. På baggrund af disse tal foretages en vurdering af hvilke veje, der skal påbydes som transportveje. I vurderingen af transportvejene indgår en vurdering af vejenes egnethed til tunge transporter, trafiksikkerhed og støjmæssige gener.

Som det fremgår af de indledende bemærkninger, vurderer Jejsing Borgerforening umiddelbart, at transporter gennem landsbyerne på baggrund af en sådan trafikplanlægning (bortset fra nogle få oplagte undtagelser) ikke vil kunne finde sted.

2)      Erfaringsmæssigt kan biogasanlæg give lugtgener. Borgerforeningen mener derfor, at det er vigtigt at denne problemstilling belyses grundigt i VVM-redegørelsen på en sådan måde, at det direkte fremgår om og i givet fald, hvor sjældent/hyppigt de nærliggende landsbyer vil kunne lugte anlægget.

Placeringen af anlægget anses dog i den sammenhæng at være gunstig, men en faktuel opgørelse i forhold til statistiske oplysninger om vindretninger vil medvirke til en saglig debat om problemstillingen.

Afslutningsvis skal tilføjes, at Jejsing Borgerforening gerne stiller sig til rådighed i forbindelse med en eventuel drøftelse af sagen.           

Venlig hilsen

Mogens Gabs

Formand for Jejsing Borgerforening

 

 

 

 

 

 

FDF “vidånetværket” afholder superdøgn i Jejsing / Hostrup

FDFere fra Tønder, Møgeltønder, Højer, Bredebro, Tinglev og Hostrup mødes i weekendenden 22. til 23. feb.  ved Jejsing friskole til leg, hygge, sjov underholdning og ikke mindst aften gudstjeneste og fakkel optog fra friskolen til Hostrup kirke  fredag aften 

FDFerne kommer bland andet til at lave bål, knytte, lave lysestager, lave brændekunst, OL i forskellige discipliner,  være på aften eller nat løb og meget andet  🙂

ALLE BORGERE I JEJSING ER VELKOMMEN TIL AT KOMME NED PÅ SKOLEN OG SE HVAD DER SKER      

Ligger Drømmehuset i Jejsing?

Nu skifter vi gear.

Sammen med Arrild og Branderup er Jejsing med i et meget spændende projekt i Tønder Kommune,  kaldet ” Drømmehuset”

Formålet er at finde og kontakte mulige huskøbere,  og at få dem til at købe et hus hos os.

Det er en spændende opgave,  og vi får god hjælp af Sønderjysk Landboforening,  som er tovholder på projektet.

Dertil får vi en hel del hjælp fra Tønder Kommune,  via landdistriktsudvalget og landdistriktskoordinatoren.

Dertil kommer at det er en nødvendig opgave,  som vil være med til at sikre vore børnehaver og friskolen.

Vi ved, at mange huse i Hostrup sogn står over for et salg inden for de næste 10 år.

Se blot på os der bor her,  og se på vores alder.  Med Drømmehuset vil vi gøre en indsats for at gøre opmærksom på Jejsing som et godt sted at bo.

Vi har det hele,  børnehaver, skole, fritids tilbud, og et godt foreningsliv.

Helst vil vi have aktive børnefamilier,  men de står ikke i kø for at købe huse hos os.  Der skal gøres noget,  og vi skal blive bedre til at fortælle om livet hos os.

Vi skal også blive bedre til at finde de mulige købere,  og derpå rette en målrettet henvendelse.

I forbindelse med Borgerforeningens generalforsamling 7. marts,   vil vi komme meget mere ind på aktiviteterne.

Vi har et week end arrangement i tankerne,   hvor  “Venner af Jejsing”  skal  medvirke.

Har du ideer til at gøre Jejsing interessant, så kom til Borgerforeningens generalforsamling.

Vi skal gerne være fælles om projektet,  og jeg er sikker på at deltagerne vil få en god oplevelse.

Mogens Gabs

Afstemningsfest i Jejsing forsamlingshus

“Bag om Matador. – Danmark i 1930’erne og 1940’erne”

Foredrag ved Mogens Rostgaard Nielsen,

Arkiv og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,  Flensborg

Titlen vil være: “Bag om Matador. – Danmark i 1930’erne og 1940’erne”. Jeg vælger så at bruge 10-15 minutter på at sige noget om de to tværstillinger fra 1944-45 Gudrun og Kriemhild, men det ligger under denne titel.

Jejsing Børneunivers i nye lokaler

Så kom dagen,  hvor Jejsing Børneunivers flyttede over gaden,  og nu deler bygning med Jejsing Friskole.

Samtidig forlyder det at den hidtidige bygning er solgt,  og dermed er kabalen gået op.

Fra mandag skal forældre og børn altså ikke mere krydse Kærvej for at aflevere eller hente børnene.

og fra mandag skal børnene fra Jejsing Børneunivers ikke krydse Kærvej for at komme til og fra Multihallen.

Et par dage endnu vil legepladsen ikke være hegnet ind.  Men det kommer.