Månedsarkiv: marts 2013

” Tønderegnens 4H “

Har dit barn lyst til dyr og natur, og aktiviteter på tværs af alder? Klubhuset på Kærvej 24 i Jejsing dannede i aften rammen til opstart af et nyt tilbud til børn og unge i vores egn. 

Den stiftende generalforsamling kunne tilslutte sig navnet “Tønderegnens 4H” og godkendte vedtægterne. Kontingentet for medlemskab blev fastsat til kr. 225,- for 2013.  Til bestyrelsen blev flg. valgt: Laila Hansen, Heidi Clausen, Anja Lund (kasserer), Annette Olsen (næstformand) og Melanie Bonde (formand).  TAK til generalforsamlingens dirigent Peter Kjer Hansen og tilsagnet fra revisorerne Christian Olesen og Hans Christian Rasmussen.

Bestyrelsen mødes umiddelbart efter påske for at drøfte aktivitetsforslag og udarbejde en aktivitetskalender. En stor tak til alle, der allerede har ytret deres opbakning og tilbudt hjælp til arrangementer og udvalgsarbejde 🙂  Vi vil sammen med udvalgene hurtigst muligt sende en aktivitetskalender ud på facebook og her på siden.   

Indvielse af Jejsing Børneunivers

 

Ved en reception fredag d. 22. marts,  viste Jejsing Børneunivers sine nye lokaliteter frem. 

Det er meget lyse og store lokaler,  med nem adgang til rigtig gode udendørs legepladser.

Ved åbningen blev der talt af  formanden for Jejsing Børneunivers, Katrine Tilma,  der takkede bestyrelse og personale for deres indsats i forbindelse med flytningen. 

Christian Friis,  holdt kommunens tale, hvor han kort redegjorde for de politiske intriger der havde været hindringer for løsningen, 

og endelig af  formanden for Jejsing Borgerforening Mogens Gabs,  der lykønskede Jejsing med de gode forhold for børn,  hvor alle aldre nu kan mødes et sted. 

Borgerforeningen medbragte et gavekort på en flagstang,  med ønsket om at den ville blive brugt flittigt grundet mange børns fødsesldag. 

 

Jejsing Børneunivers samler affald

I Jejsing BørneUnivers har vi igen i år fokus på affaldsindsamling i vores skønne område. Vi laver her i huset oplæg for børnene i uge 15 og begynder indsamlingen fra mandag d. 15 og i resten af uge 16.
I år vil vi gerne inddrage områdets beboere til at deltage i dette projekt. Man kan fra mandag d. 15. april komme forbi i Jejsing BørneUnivers og få udleveret en affaldssæk som man kan tage med på sine aftenture eller når man feks. lufter hunden. Sækken skal afleveres her hos os igen torsdag d. 18. april, hvor vi sammen med børnene sorterer affaldet, og der vil være kaffe, the og kage til dem der møder op (fra kl. 14 – 15). Vi laver et stort kort over alle veje i området, hvor vi markerer hvilke veje/ruter der er blevet støvsuget for affald. Det er derfor vigtigt at I stikker hovedet ind så vi ikke går dobbelt.
Fredag skal vi bruge hjælp til at køre affaldet til genbrugspladsen i Tønder.
Vi håber på, at der er mange der ønsker at deltage, så vi i fællesskab kan få ryddet op i vores skønne natur. Det sender nogle gode signaler til vores børn, så vi i fremtiden får nogle miljøbevidste børn der er klar til at tage vare på vores natur.

Stiftende generalforsamling for en 4H-forening i Hostrup Sogn

Der afholdes stiftende generalforsamling i forbindelse med oprettelsen af en 4H-forening onsdag d. 27.marts kl. 19.00 på Kærvej 24. Der skal min. vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Ved spørgsmål kan Melanie kontaktes på email: melaniebonde@msn.com eller mobil: 28247514. Baggrundsinfo på https://jejsing.infoland.dk/juif/4h/ og også på  landsorganisationens hjemmeside: www.4H.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til aktiviteter.

3. Indkomne forslag. Initiativtagerne skal have modtaget disse senest 5 dage inden generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét bestyrelsesmedlem, eventuelt en eller flere repræsentanter til regionens årsmøde (ifølge regionens vedtægter) og to revisorer, der begge skal være fyldt 18 år. Alle valg gælder for ét år på nær valg af revisor, der vælges skiftevis for to år ad gangen.

6. 4H’s standardvedtægter gennemgåes. Et udkast til klubbens egne vedtægter fremlægges til godkendelse.

7. Evt.

 

Generalforsamling for Jejsing Friskole

INDKALDELSE  til  GENERALFORSAMLING

for

Jejsing Friskole

Torsdag, den 4.april  kl. 19.00

Jejsing Friskole

Kærvej 22, Jejsing

6270 Tønder

(i den lille sal)

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

4.b.   Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

5.      Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

6.      Indkomne forslag.

7.      Eventuelt.

 

Skolekredskontingentet er indeholdt i forældrebetalingen og bestyrelsesarbejdet. For øvrige personer gælder det, at kontingent for medlemskab i skolekredsen er fastsat til kr. 50 og betales ved indgangen.

Friskolen er vært ved kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

 

Borgermøde i Jejsing

Vær med til at styre fremtiden for Jejsing.

Efter Borgerforeningens generalforsamling torsdag d. 7.  vil vi gerne høre din mening om fremtiden for Hostup sogn.

Skal vi være en soveby,  eller skal vi bo et sted med gode tilbud.

JUIF  mistede mange medlemmer sidste år,  og havde underskud i 2012,   Jo  der er grund til at gøre noget,  og det er derfor vi gerne vil høre din ide´

Aftenen ledes af Connie Mark Skovbjerg. Hun er god til at lede en stor forsamling, og hun er god til at drage en konklusion på de mange ideer og forslag der vil komme den aften.