Månedsarkiv: marts 2015

Generalforsamling for Jejsing Friskole

Indkaldelse til Generalforsamling

for

Jejsing Friskole

 Tirsdag, den 7.april 2015 kl. 19.30

Jejsing Friskole

Kærvej 22, Jejsing

6270 Tønder

  (i den lille sal)

 Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.      

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

4b.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

5.      Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

6.      Indkomne forslag.

6b.    Valg af ny tilsynsførende

6c.    Forældrebetaling

7.    Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

Umiddelbart efter Friskolens generalforsamling afholder Støtteforeningen for Jejsing Friskole deres generalforsamling – samme aften.

Flot opbakning til underskriftindsamling !

Undskrifterne er nu indsamlet og talt op.

132 har skrevet under på, at de er utilfredse med, at grenpladsen er lukket. 

Det er et meget tilfredsstillende antal, der er med til at støtte borgerforeningens arbejde med at få genåbnet grenpladsen.

Tak for opbakningen !

Peter K.H.