Månedsarkiv: marts 2017

Svend Brodersen fra Gram Slot besøgte Mulighedernes land

Svend Brodersen fra Gram slot, der jo er kendt for både slottet, de økologiske landbrugsprodukter af høj kvalitet, musik og kultur og meget mere, besøgte Lydersholm forsamlingshus. Han fortalte om sine år som godsejer, og kom med indspark til, hvordan han mener Sønderjylland kan udvikle sig.

Det er hele hans indlæg, så snup en kop kaffe, hvis du har lyst til at blive inspireret.


 

Erik Monrad i Bogcaféen i Jejsing

Erik Monrad kommer og fortæller om en bog i Bogcaféen.                                         Det er onsdag den 5. april. Vi starter med kaffen kl 14.30

Erik Monrad vil fortælle om stærke personligheder, om kærlighed og livsvilje, om liv der vælter på et splitsekund bl.a. ud fra Bodil Jørgensens bog : “En rejse gennem bly og græs ”

Erik Monrad er fhv sognepræst i Bylderup – Ravsted.

Melanie Bonde fik Andelskassens ærespris 2017

Melanie Bonde med dipllom.

Jejsing Friskoles formand Melanie Bonde vandt i går Andelskassens ærespris “sammen kan vi mere”.
Hun har om nogen vist os hvad sammenhold kan gøre ved et lokalsamfund. I en bevæget takke tale foran 450 aktionærer talte hun om vigtigheden af sammenholdet i små byer. Prisen gik til den helt rigtige og er taknemmelig for at kende sådan et dejligt menneske.

Hvor er vi stolte af hende.
Mogens Gabs

Svend Brodersen i Lydersholm Forsamlingshus

MULIGHEDERNES LAND

Jejsing Borgerforening og Sæd/Ubjerg Lokalråd fortsætter sin række af arrangementer under overskriften MULIGHEDERNES LAND.

Det sker tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.30 i Lydersholm Forsamlingshus, Beierskrovej 1 i Lydersholm.

Her kommer direktør og ejer af Gram Slot, Svend Brodersen, og holder foredrag.

Svend Brodersen vil fortælle om, hvad der fik ham til at købe Gram Slot og udvikle det til det, det er i dag. Svend Brodersen delte sit liv mellem lokalpolitik og landmandsliv. Efter at have set en annonce om, at Gram Slot var til salg, besluttede han sig for en ny tilværelse med endnu mere travlhed, men også et liv, hvor forretning og familieliv hænger bedre sammen.

Hør Svend Brodersen berette om, hvordan man skaber vækst og udvikling i lokalområdet.

Billetter kan købes for 100 kr. (inkl. kaffe og kage) hos Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing (mob. 28298009) eller hos Hanne og Uwe Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (mob. 53299640). Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk

Indkaldelse til generalforsamling for Jejsing Friskole

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Onsdag, den 5.april 2017 kl. 19.30 på

Jejsing Friskole
Kærvej 22, Jejsing
6270 Tønder
(i den lille sal)

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder beretningen fra
skolelederen og tilsynserklæringen.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.
4b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
5. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
Ad. Pkt. 4, 4b og 5: Bestyrelsesmedlemmerne Hans Michelsen og Lotte Sinning modtager genvalg. Bestyrelsesmedlemmerne Dorthe Jensen og Carina Clausen modtager ikke genvalg. Suppleant Tina Nissen modtager genvalg. Suppleant Christian Bohsen modtager ikke genvalg.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Jejsing Friskole

Støtteforeningen for Jejsing Friskole afholder GF samme aften umiddelbart efter Friskolens GF.

Grænsesognenes Vintermøde

i Burkal kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus – søndag d. 5. marts 2017.

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen.

Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus.

Derefter taler Biskop emeritus Karsten Nissen tidligere Viborg nu Åbenrå over emnet: Skal reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

Pris for foredrag inkl. kaffe 100 kr.

Bestyrelsen for Grænsesognenes Vintermøde