Årets skulderklap i Jejsing

Markus

 

 

 

 

Foto: Lars Petersen

 Årets skulderklap gik til Markus Nissen

 Markus fik skulderklappet af mange gode grunde:

 A. Han passer godt på byens udseende.

 1. Han har gennem en lang årrække sørger for at slå græs på tre tomme grunde:.Ud over at pynte, har arbejdet givet 1000 kr pr grund som betaling. Beløbet er ubeskåret gået til borgerforeningen.

 2. Han har været primus motor i arbejdet med at få nedrevet den gamle købamandsbutik på Kærvej. Efterfølgende har han sammen med Arne Skriver sået grunden til med græs. 

B. Han har arrangeret Sct. Hansbål på Jejsing Bjerg 

Markus har været den gennemgående deltager i forbindelse med at lave Sct. Hans-bål på Jejsing Bjerg. 

C. Han er formand for Jejsing – Rørkær vandværk. 

Markus er en kompetent formand for vandværket. Ud over en sikker daglig drift, har han klaret problemerne i forbindelse med det forureningsproblem, der medførte mediestorm for nogle år siden. Løsningen var som bekendt etablering af to nye boringer. 

D. Engageret deltager i byens ve og vel.

Markus er altid aktiv deltager i diskussioner, der vedrører byens ve og vel. Han formidler gerne på konstruktiv måde kritik og nye gode ideer vedr. forhold, der kan trænge til ændring. 

E. Socialt engageret. 

Markus har vist, at han har øje for mennesker, der kan trænge til støtte og hjælp gennem en stor personlig indsats. 

Bestyrelsen for borgerforeningen håber, at skulderklappet giver Markus inspiration til at fortsætte i samme spor.