Forfatterarkiv: admin

Smag på Verden i Lydersholm

SMAG PÅ VERDEN

I Lydersholm Forsamlingshus 6. maj 2018 fra kl 13-17
Kom og mød spændende mennesker fra andre lande
Lær om deres kultur * Hør deres historier *
Smag deres mad * Lyt til deres musik
Mohammed Elbana: antropolog, Egyptisk turistguide, ansat på Asylcenter Syd i Hviding, fortæller om Kulturforståelse og –misforståelse
Mona Youssef Fahd: pædagog, ansat som projektmedarbejder i Goddag Salam frem til dec. 2017, arbejder nu, som pædagogisk formidler og konfliktmægler, målgruppen er mellemøstlige borgere, fortæller om sit daglige arbejde

PROGRAM

13:00 Velkomst ved medlem af Kultur og fritids udvalget, Anette Abildgaard     Larsen

13:15 Præsentation af deltagere og deres mad – samtidig er der tag selv bord med masser af smagsprøver

14:00 Mohammed Elbana

14.30 Mona Youssef Fahd

15:00 Hygge og Historier fra deltagerne

16:30 Afslutning og Traditionel Thai-dans

Der er gæster fra Polen, Slovenien, Thailand, Kina, Egypten, Tyrkiet, Afghanistan og Syrien

Antal gæster: max 135 personer

Af hensyn til mængden af mad, er tilmelding nødvendig på mobil 42339120 senest 30. april.

Pris: voksne 50 kr., børn over 5 år 25 kr.

Arrangementet Smag på Verden

Afholdes med støtte fra Kulturelt Forum i Tønder Kommune

 

Melanie Bonde fik Andelskassens ærespris 2017

Melanie Bonde med dipllom.

Jejsing Friskoles formand Melanie Bonde vandt i går Andelskassens ærespris “sammen kan vi mere”.
Hun har om nogen vist os hvad sammenhold kan gøre ved et lokalsamfund. I en bevæget takke tale foran 450 aktionærer talte hun om vigtigheden af sammenholdet i små byer. Prisen gik til den helt rigtige og er taknemmelig for at kende sådan et dejligt menneske.

Hvor er vi stolte af hende.
Mogens Gabs

Bogcafe´ i Jejsing

Caféindvielsen bliver d. 8 november, med gratis kaffe, kage og bøger fra 15-17.

Anneliese Bucka fik idéen, men hun står ikke alene med at føre den ud i livet. Til bakke sig op har hun bl.a. Karen Hansen, Jo-jo Guldager og Dorthe Olling. Foto: Mogens Gabs.

 Ja, det er idéen. Folk skal kunne komme og finde bog, som de bare tager med sig hjem og læser, og så kan de jo aflevere den igen eller komme med en anden. Det er helt op til dem, fortæller idékvinden bag bogcaféen, Anneliese Bucka, der fandt inspiration i Siltoft, hvor andre initiativrige sjæle har gjort noget lignende i et gammelt “Zollhaus”.

Dem vil hun og bogveninderne i Hostrup og Jejsing i øvrigt gerne have et samarbejde med, for det kunne måske udløse lidt EU-penge i det grænseoverskridende samarbejdes ånd og tjeneste?

Se mere på hjemmesiden  Bogcafe´

Vore hjemmesider bliver opdateret

 

kagesolDe lokale hjemmesider i Tønder kommune ser lidt anderledes ud end normalt.

Det skyldes en opdatering af skabelonen til infoland. 

Vi får lidt lettere ved at skrive på hjemmesiderne,  og vi får mulighed for at lave mere variation med flere funktioner. 

Landdistriktsudvalget arrangerer to kurser først i november,  så alle kan få glæde af de nye muligheder.

 

Jejsing lidt fra oven

I forbindelse med vores byfest fredag d. 8. juni,  Tønder Friv. brandværn med både med vores skylift og automobil sprøjte samt Løgumkloster friv. brandværn kommer med deres nye pioner vogn.
så mød op og se hvad vi har af udstyr i bilerne og få en snak med de frivillige brandmænd om det at være brandmand
Børnene kan få lov til at komme op og sidde i bilerne og prøve at få en røgdykker flaske på ryggen og måske sprøjte lidt med vand

Busstoppestedet forsvandt i Jejsing

Uden varsel har Sydtrafik nedlagt busstoppestedet på Hovedvej 8,  ud for Hostrupvej.

Det har længe været et ønske fra Sydbus at gøre bussen fra Tønder til Tinglev/ Aabenraa hurtigere.

 

Vi forstår blot ikke hvorfor det sker uden at høre os i Borgerforeningen,

og vi forstår slet ikke hvorfor man så ikke har gjort noget for at fjerne den sløjfekørsel der er omkring TønderH.

 

Hjertestarter i Jejsing

Formanden for Pensionistforeningen Marie Jensen med hjertestarteren, foran Hostrupvej 23.

Den er hos Zimmer/Rooms på Hostrupvej 33.

Der bliver snart sat skilte op ved vejen og ved indgangsdøren, så man døgnet rundt kan finde hjertestarteren.

Det er et længe næret ønske fra pensionistforeningen i Hostrup Sogn, der hermed er gået i opfyldelse.

En hjertestarter alene gør det imidlertid ikke;  der skal også være nogen, der kan betjene den, og allerhelst skal der være mange, der kan give hjertemassage også uden hjertestarter.

Hostrup sogn er stort,  og det er reelt kun et fåtal, der bor så tæt på hjertestarteren, at den har afgørende betydning.

Men indkøbet af hjertestarteren har givet anledning til at afholde kurser i at give hjertemassage.

Det er vores håb at rigtig mange vil melde sig til et af de to kurser,  så vi er så godt forberedte som muligt.

Husk det netop kan være dig, der får brug for hjælp, derfor er det vigtigt at du har sendt din ægtefælle og nabo på kursus.

Kurser i hjertemassage d. 24 og 25. august på Jejsing Skole. kl 19 -22

Tilmelding til Marie Jensen,  7473 4003

Storkeunger i Jejsing

Nu vil vi også have storkeunger i Hostrup Sogn.

Derfor har vi fra Borgerforeningen fået en ide, som vil blive “søsat”

fredag d. 10 juni kl 17.00

Da vi fremover også vil glæde os over forøgelse af børnetallet i sognet til gavn for vore to børnehaver og friskolen, har vi fået lavet en flydende ” Storkerede” som symbol på fødte børn i løbet af et år.

For hvert nyfødt barn sættes en “storkeunge” med navnet på barnet i reden, som bliver placeret i den store andedam på Kærvej i Jejsing.

-Så kan vi til alles glæde tælle hvor mange nyfødte børn vi har fået hvert år.

Hvad vil vi med bygninger i Jejsing

Med den nye situation,  ønsker Kommunen et møde med os,  med temaet ” Fortsat liv i Jejsing”

Vi skal tage stilling til vores behov for lokaler,  om vi

evt kan pege på nogle bygninger vi vil af med.

Vi skal helst ikke ende med at have bygninger der ligner den tidligere skole i St. Jyndevad.

Fra Kommunens lyder det som en analyse af behovet for kommunale bygninger,  så der fortsat er liv i Jejsing,

men man kan også fortolke det som  lukning og afhænding af alt, der ikke er nødvendigt.

–  hellere rive skolen ned,  end den kommer til at ligne den tidligere skole i St. Jyndevad.

Vi vil snarrest indkalde alle relevante parter så vi kan komme med et fornuftigt oplæg.

Mogens

Rundkørslen fjernes i Jejsing

Borgerforeningen har afholdt et møde med vej og trafik i Tønder kommune angående rundkørslen på Hostrupvej.

Alle er klar over at rundkørslen ikke er optimal,  og det har desværre også vist sig at at den ikke giver den sikkerhed vi havde håbet på.

Vi har i foråret sendt teknisk udvalg en skrivelse hvor vi gjorde opmærksom på forholdene,  og specielt de dårlige oversigtsforhold på stedet.

Kommunen har fremsendt 4 forslag til ændrede forhold,  som vi har gennemgået,  og som fik os til at fremsætte et helt andet.

Da vi fik invitationen til mødet samlede vi ” storbrugerne”  af krydset til et møde, hvor vi drøftede hvilken løsning vi ville  anbefale.

Problemet er ikke kun begrænset til krydset Hostrupvej/Kærvej/Hedeagervej ,  men også at der køres alt for stærkt på Hostrupvej generelt.

Vi har derfor foreslået at der etableres i alt 4 bump eller lign.  på Hostrupvej lidt mindre end dem vi kender fra Øster Højst.

Desuden vil vi have rykket hajtænderne helt frem til kantstenslinien,  så biler der skal ind i krydset får optimale oversigtsforhold.

Samtidig ønskede Thomas Kier sin private indkørsel flyttet væk fra selve krydset.

At vores forslag til løsning samtidig var et af de billigere,  gør at vi ser optimistisk på muligheden for en bedre løsning.

Læs kommunes officielle svar til os.  Bemærk man rider ikke samme dag som man sadler.

Modtaget d. 2. December

Vi har nu som aftalt på mødet den 10. november 2010 haft mulighed for at dyrke de forskellige forslag og tiltag, som vi drøftede på mødet.

Som bekendt besluttede UTM på deres møde i oktober 2010 følgende:

  • At den nuværende udformning svarer til de geometriske udformninger jf. vejreglerne, og der etableres foranstaltninger efter forslag 3 (kommentar: synliggørelse af rundkørslen ved opstregning af en bredere kantlinie) på kort sigt,
  • At der i samarbejde med borgerforeningen, bliver set på muligheden for forbedring af oversigtsforholdene nu, samt på en langsigtet løsning.
  • At krydset ved kommende prioritering af anlægsmidler for 2011 og overslagsårene vil indgå i forhold til opnåede cost/benefit analyse.

Synliggørelse af rundkørslen ved opstregning af en bredere kantlinie skulle efter det oplyste være udført.

Men hensyn til en forbedring af oversigtsforholdene kan dette ske ved et samarbejde med ejeren af hjørnegrunden Hostrupvej 19, Thomas Kier, idet den eksisterende udkørsel tæt ved rundkørslen kan flyttes længere mod syd ad Hostrupvej og at beplantningen kan skæres tilbage.

Det er kommunens umiddelbare vurdering, at det vil være muligt at give en tilladelse til flytningen.

Kommunen tager i den forbindelse kontakt til Thomas Kier for nærmere afklaring af dette.


Der er som bekendt flere virkemidler, der kan tages i anvendelse for at trafiksikre krydset. Om det er hensigtsmæssigt at bibeholde minirundkørslen eller ændre den til et regulært firbenet kryds, evt. på en hævet flade, kan ikke afgøres uden nærmere undersøgelse. Ligeledes kan forskellige former for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Hostrupvej indtænkes i projektet. I forhold til den opnåede effekt skal tiltagene prioriteres i forhold til andre trafiksikkerhedsprojekter i kommunen. Under alle omstændigheder medtages krydset/strækningen i den samlede liste over problemsteder i kommunen for at kunne indgå i kommende prioriteringer. Den endelige løsning vil til sin tid blive udarbejdet i samarbejde med borgerforeningen.

På mødet aftalte vi, at kommunen udfører en ny hastighedsmåling, da det blev oplyst, at der tilsyneladende køres med høj hastighed på Hostrupvej generelt. Vores måleudstyr er først blevet ledig nu og da vinteren allerede har meldt sin ankomst, kan vi af hensyn til evt. snerydning ikke lægge slangerne ud. Det gør vi så snart det er muligt.

Det blev endvidere bemærket, at byskiltet nord for banen let kan overses, grundet den visuelle baggrund for skiltet. Vi undersøger om skiltningen kan tydeliggøres.


Venlig hilsen

Uwe Johannsen

Faglig koordinator

Team Vej og trafik