Forfatterarkiv: Anna Kirstine Friedrichsen

Lis Skrivers kniplinger i Bogcaféen i Jejsing

Fredag d. 28. sep. kl. 15
er der fernisering på udstilling med Lis Skrivers kniplinger
i Bogcaféen i Kærvej 24 i Jejsing.

Foto: Mogens Gabs

Vi er glade for, at Lis har taget opfordringen op, og det er med stor fornøjelse , vi byder Lis velkommen.
Lis Skriver har kniplet mere eller mindre, siden hun var 17 år, og hun lærte det af sin bedstemor i Jejsing.
I 1986 startede Højer Håndarbejdsseminarium. Lis søgte ind på 1. hold og tog sin håndarbejdslærer uddannelse.
Siden 1989 har hun undervist i knipling en del steder i omegnen, men de sidste mange år p sin privatadresse.
Lis stoppede undervisningen med udgang af 2017 p.g.a. overgang til efterløn.
Nu knipler hun kun for egen fornøjelse eller en lille smule mod bestilling. Udstillingen varer hele efteråret.
Alle er velkommen og Bogcaféen er vært ved en forfriskning

Søren Ryge Petersen i Jejsing Forsamlingshus

5 lokale foreninger arrangerer

Afstemningsfest i Jejsing Forsamlingshus

torsdag den 8. februar kl. 19.30

Søren Ryge Petersen holder foredrag over emnet:

Det handler om Mennesker

 Alle er velkomne

Entreen er 100 kr. inkl. kaffe, og der betales ved indgangen.

Tilmelding til arrangementet hos

Peter Kjer Hansen tlf.: 61150707 eller Willy Poulsen tlf.: 30564536

Læs om Søren Ryge og foredraget her: https://artebooking.dk/soeren-ryge-petersen/

Jejsing Forsamlingshus, JUIF, Jejsing Borgerforening,

Hostrup Seniorer og Hostrup Menighedsråd

 

Ruth Fisker udstiller smykker i Bogcaféen i Jejsing

Bogcafeen i Kærvej 24, Jejsing, er nu godt igang.  Der er som sædvanligt åbent hver onsdag fra 15-17,  og der er mange nye bøger på hylderne.
Vælg en bog, nyd kaffen og bliv imponeret af  Ruth Fiskers smykker. 

 

Ruth Fisker har i mange år fremstillet smykker på eget værksted. Hun har bearbejdet mange sten til smykker, hvor det ofte er stenen, der bestemmer smykkets form. Stenen er indfattet eller ophængt i sølv, men hun laver også smykker i sølv og andre materialer.

Mogens Gabs har fotograferet Ruth Fisker og nogle af de smykker, der ikke kan være med på udstillingen. Disse fotografier indgår i smykkeudstillingen.

Der er fernisering på udstillingen den 8. september kl. 16 i Bogcaféen, Kærvej 24

Ruth Fisker vil være tilstede ved ferniseringen.

Bogcaféen er vært ved en lille forfriskning.

Alle er velkomne til ferniseringen.

Herefter kan udstillingen ses i Bogcaféens åbningstid onsdage kl. 15 – 17

Se Bogcaféens åbningstider her

Erik Monrad i Bogcaféen i Jejsing

Erik Monrad kommer og fortæller om en bog i Bogcaféen.                                         Det er onsdag den 5. april. Vi starter med kaffen kl 14.30

Erik Monrad vil fortælle om stærke personligheder, om kærlighed og livsvilje, om liv der vælter på et splitsekund bl.a. ud fra Bodil Jørgensens bog : “En rejse gennem bly og græs ”

Erik Monrad er fhv sognepræst i Bylderup – Ravsted.

Svend Brodersen i Lydersholm Forsamlingshus

MULIGHEDERNES LAND

Jejsing Borgerforening og Sæd/Ubjerg Lokalråd fortsætter sin række af arrangementer under overskriften MULIGHEDERNES LAND.

Det sker tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.30 i Lydersholm Forsamlingshus, Beierskrovej 1 i Lydersholm.

Her kommer direktør og ejer af Gram Slot, Svend Brodersen, og holder foredrag.

Svend Brodersen vil fortælle om, hvad der fik ham til at købe Gram Slot og udvikle det til det, det er i dag. Svend Brodersen delte sit liv mellem lokalpolitik og landmandsliv. Efter at have set en annonce om, at Gram Slot var til salg, besluttede han sig for en ny tilværelse med endnu mere travlhed, men også et liv, hvor forretning og familieliv hænger bedre sammen.

Hør Svend Brodersen berette om, hvordan man skaber vækst og udvikling i lokalområdet.

Billetter kan købes for 100 kr. (inkl. kaffe og kage) hos Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing (mob. 28298009) eller hos Hanne og Uwe Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (mob. 53299640). Alternativt kan bestilles hos Bent Christensen på email: bc1@bbsyd.dk

Grænsesognenes Vintermøde

i Burkal kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus – søndag d. 5. marts 2017.

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen.

Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus.

Derefter taler Biskop emeritus Karsten Nissen tidligere Viborg nu Åbenrå over emnet: Skal reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

Pris for foredrag inkl. kaffe 100 kr.

Bestyrelsen for Grænsesognenes Vintermøde

Bogcaféen i Jejsing

Kaffen er klar onsdag den 4. januar kl. 15 i Bogcaféen

Det er den også de næste onsdage. Se åbningstider her:  Bogcaféen

Alle er velkomne

Anneliese Bucka – Karen Hansen – Dorthe Friedrichsen – Karen Margrethe Boysen – Birgitte Gabs – Anna Kirstine Friedrichsen

Mulighedernes land – foredrag i Jejsing

 

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd er igen gået sammen om en foredragsrække, hvor der er mulighed for at lade sig inspirere.

Tirsdag den 15. november kl. 19.30 i Jejsing Forsamlingshus

 

 Nationalpark Vadehavet – Mulighedernes land

1. af 4 foredrag

Foredragsholder er sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen

Peter Saabye Simonsen

Nationalpark Vadehavet blev etableret i 2010. I 2014 blev Vadehavet også nomineret til UNESCO Verdensarv. Vadehavet er altså et område som er anerkendt nationalt og internationalt, men hvad betyder det for områdets udvikling. Sætter det alt i stå eller giver det nye muligheder for at sætte andre initiativer i gang? Det rejser en række spørgsmål om hvordan man skaber balance mellem hensyn til naturen og lokalbefolkningen og på den anden side sikrer erhvervsfremme og jobskabelse. Og hvad er nationalparkens rolle i den proces, ja det vil Peter Saabye Simonsen sætte ord på og være klar til at diskutere, ligesom han vil fortælle om de konkrete planer, aktiviteter og projekter, som nationalparken arbejder med.

Nationalpark Vadehavet har givet tilsagn om et økonomisk bidrag til dette arrangement, så der er gratis adgang og gratis kaffe og kage. Det er dog nødvendigt med tilmelding.

 Billetter kan hentes eller bestilles hos Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (Mobil: 28298009) eller hos Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil: 53299640)

 Prisen for hver af de efterfølgende arrangementer er 100 kr. inkl. kaffe og kage.

Se video fra arrangementet i Jejsing Mulighedernes land

Tid og sted for de næste arrangementer kommer sidst i filmen