Forfatterarkiv: Carina Clausen

Sæbekasseløb i Byfesten til fordel for skater- og klatrefaciliteter

KOM TIL SÆBEKASSELØB I BYFESTEN

Støtteforeningen til Jejsing Friskole afholder i år et sponsorløb til fordel for etablering af skater- og klatrefaciliteter til Hostrup sogns unge. Dette er et projekt, som vi I samarbejde med JUIF samler penge ind til.

DU SKAL MEDBRINGE: 

1 HJEMMELAVET SÆBEKASSEBIL

1 SPONSOR (sponsorkontrakt skal rekvireres)

1 TEAM á 2-3 deltagere

 

Vi afholder workshops lørdag, den 25. maj og lørdag, den 1. juni, hvor vi vil være behjælpelige med at bygge sæbekassebilerne. For kr. 300,00  kan du/I få materialer til at bygge din sæbekassebil.

Tilmelding til workshops er henholdsvis den 22/5 og 29/5 af hensyn til anskaffelse af materiale.

Tilmelding skal ske til Frank Knudsgaard (30 28 11 89) eller Hans Michelsen (51 27 28 88) 

 

Regler  og rammer for sæbekasseløbet

Løbet foregår lørdag, den 8. juni fra kl. 11-12.

Løbet varer 20 minutter og ruten er beskrevet nedenfor.

Hjemmelavet sæbekassebil medbringes (sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, fremstillingsomkostninger maks. kr. 500,00)

Sponsor: du skal skaffe en eller flere sponsorer som i den gode sags tjeneste vil støtte dig med et på forhånd aftalt beløb pr. gennemført runde.

Sponsorer kan være virksomheder, forældre, bedsteforældre, store søskende m.m. (kun fantasien sætter grænsen)

Sponsorkontrakt udleveres ved tilmelding

Der vil være præmier til bl.a. Flest kørte runder, største indsamlede beløb til formålet m.m.

Ruten starter ved BørneUnivers med le man-start. Der køres hen til cykelskuret, ud på vejen,  rundt om hellen og tilbage og rundt om den fjerneste basket-kurv.

Der er ingen alders- eller kønsbegrænsninger ;) alle kan deltage.

 Der er mulighed for at deltage ved workshops på skolen, hvor I kan få hjælp til fremstilling af sæbekassebiler. For kr. 300,00 vil der blive stillet materialer og værktøj til rådighed. Eget må gerne medbringes.

Tilmelding skal ske til Frank Knudsgaard (30 28 11 89) eller Hans Michelsen (51 27 28 88)

 

_______________________________________________________

Generalforsamling

Støtteforeningen for Jejsing Friskole

Indkalder hermed til generalforsamling.

                                                                                                                                     Det foregår mandag, den 13. maj, kl. 19.00 i skolens SFO.

Dagsorden:

    1. Valg af dirigent.
    2. Bestyrelsens beretning.
    3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.
    4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   (på valg: Anja Lund, Ulrik Pilgaard, begge ønsker genvalg)
    5. Valg af 2 revisorer samt én suppleant.
    6. Indkomne forslag.
    7. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

Støtteforeningen for Jejsing Friskole

Julefrokost for alle piger over 18 år i Hostrup Sogn

Hej alle friske piger i Hostrup sogn….

 

Så holder vi igen vores årlige Julefrokost, hvor du selvfølgelig er inviteret, hvis du opfylder disse 3 krav:

  1. Er over 18 år
  2. Dit cpr nummer ender på et lige nummer
  3. Bor eller har boet i Hostrup Sogn

Festen starter kl. 18.30 på Kærvej 24 og slutter?????

Og datoen er d. 10/11-2012

Der vil blive serveret en traditionel julefrokost og prisen vil være 150,- kr pr person.
Husk selv at medbringe drikkevarer.

Tilmelding og betaling senest. d. 1/11 til:

Heidi (klip) Jensen – Kærvej 51 – 28298009
Mette Michelsen Kærvej 9 – 29931794

Aflever evt. en kuvert med pengene og skriv tydelig navn udenpå.

Vi glæder os til at feste sammen med jer.

Hilsen
Mette M , Berit, Carina & Tina Hoyer…..

Stiftende Generalforsamling i Jejsing

D. 26.juni blev der afholdt stiftende Generalforsamling i “Støtteforeningen Jejsing Friskole” og bestyrelsen kommer til at bestå af  Ulrik Pilgaard, Sten Hansen, Anja Lund, Signe Hammeriksen og Frank Knudsgaard. Suppleanter blev Leif Andersen og Hans Michelsen. Carina Clausen blev kasserer for Støtteforeningen og Friskolebestyrelsens repræsentant (uden stemmeret). Tina Nissen og Hans Christian Rasmussen blev valgt som revisorer. Der blev samme aften drøftet mange gode ideer til at skaffe bidrag udover de tiltag, der allerede er godt igang. Mange af tiltagene vil også komme til gavn for foreningerne og alle andre andre brugere af skolens bygninger og område. 

For yderligere information se:

www.jejsingfriskole.dk

Jejsing Friskole sørger for rundstykker hver søndag

Rundstykker – leveres hver søndag     

                                      
Bestilling og betaling kan ske hos Christian Bohsen, Hostrupvej 3, Jejsing
Mobil: 40402535  Email: bohsen87@gmail.com

I opstarten leveres i Rørkær, Hostrup og Jejsing. 

*** 5kr pr. rundstyk + 15kr for levering til døren ***

Bestilling og betaling afleveres senest fredag.

Husk navn, adresse og mobil-nr.

Mulighed for fast aftale om samme bestilling hver søndag
og betaling 1 gang om måneden forud.
* Overskuddet går til Jejsing Friskole *

Familieaften i Jejsing

 Kære Jejsinger     

Som et nyt initiativ har JUIF startet arrangementer, hvor hele familien sammen kan få et par hyggelige timer og samtidig få rørt sig og brugt sit konkurrencegen.
Sidste arrangement var midt i marts hvor ca. 20 børn og 8 voksne dystede i Høvdingebold og Pirat-tik.

… Hvis vejret tillader det, vil der denne aften være udendørslege, men hvilke det bliver, aftales samme aften.

Arrangementet er for alle, store som små, unge og “gamle”.
Også for dem som på nuværende tidspunkt ikke er medlemmer af JUIF. Der vil senere blive informeret, om der skal laves et specielt hold man kan betale kontigent for, men nu er det i første omgang vigtigt, at vi møder op og får det til at blive en succes.

Næste arrangement vil være d. 3/5-2012 kl. 18.30-20.00

Vi håber på stor tilslutning.

Hilsen
JUIF

Åbent hus Jejsing Friskole

          Jejsing Friskole

          Inviterer til Åbent hus 

          Lørdag d. 3/3 2012 kl. 10.00-12.00

Alle interesserede er hjertelig velkommen. Kom og kig, få en snak om hvor langt vi er kommet og se de dejlige faciliteter vi får til rådighed.

 Der er kaffe på kanden og smoothies til børnene.            

   Tegnekonkurrence for børnene.

1. Præmie: 2 Biografbilletter
2. Præmie: Fætter BR gavekort
Medarrangør: Jejsing Borgerforening

* Jejsing Friskole … et alternativ i grænselandet *

 

Fastelavnsfest i Jejsing

Jejsing Friskole og Borgerforeningen  inviterer til Fastelavnsfest     

       Søndag d. 19. februar 2012   Kl. 13.00-15.30  på Jejsing Skole             

Der vil være tøndeslagning i forskellige aldersgrupper – præmie til de to bedst udklædte ved hver tønde. 

Når kattekonger og dronninger er fundet, vil der i ”lillehal” blive serveret kaffe/Te, saft og fastelavnsboller til både store og små, så tag far, mor og bedsteforældre i hånden, og mød op til nogle hyggelige timer.Entre pr. person (både voksne og børn) 25,- kr. som betales ved indgangen. 

Tilmelding er nødvendig, senest den 9/2, i de ophængte kasser i børnehaven eller kindergarten eller på mail til

carinabram@hotmail.com

 Overskuddet vil i år tilfalde Jejsing Friskole