Forfatterarkiv: Jejsing Forsamlingshus

Rørkær Jejsing vandværk

Obs.  Obs. Obs. Obs.

På grund af coronavirus

udsætter Rørkær Jejsing Vandværk
generalforsamlingen.

Der vil blive indkaldt til generalforsamlingen på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
b
estyrelsen for
Rørkær Jejsing Vandværk   

 

Hostrup Sogns Forsamlingshus generalforsamling

Hostrup Sogns Forsamlingshus

afholder generalforsamling

onsdag den 4. marts 2020 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmelællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Godkendelse af beretning og regnskab.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Anna Petersen
Mai Jensen og Thue Friedrichsen.
Valg af 2 nye medlemmer til udvidelsen af bestyrelsen.

6. Valg af 2 suppleanter Annette Bucka og Nauja Wilborg.

7. Valg af revisor, på valg er Hans Chr. Rasmussen

8. Eventuel

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Jejsing Forsamlingshus, JULETRÆSFEST

Jejsing Forsamlingshus
holder juletræsfest
Søndag den 8. december 2019
fra kl. 14.00 – 16.00.

Julemanden kommer på besøg og danser med os omkring jultræet.
Herefter hygger vi os med æbleskiver, glögg opg saft.
Alle børn får en julepose.
Prisen er 25,- kr. pr. person og alle er hjertelig velkomne.

Tilmelding til Anna Petersen på tlf. 24934684
senest den 4. december 2019

Hilsen fra Forsamlingshusets nissepiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Jejsing Forsamlingshus

Sydbank I løbet af efteråret 2013 er der i Jejsing Forsamlingshus installeret højttaleranlæg med teleslynge til stor gavn og glæde for brugerne ved møder og foredrag.
Bestyrelsen for forsamlingshuset havde i den anledning søgt om tilskud ved Sydbank Fonden. I forbindelse med fællesspisningen/afstemningsfesten forleden fik Forsamlingshuset overrakt en check på kr. 7.500,- af filialdirektør Karin Holdt, Sydbank Tønder. Der skal lyde en stor tak fra Forsamlingshusets bestyrelse til Sydbank Fonden.

 

 

Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlingshus

Hostrup Sogns Forsamlingshus, Jejsing
Referat 

Tirsdag den 15. marts 2012 kl. 19.30 afholdt Hostrup Sogns Forsamlingshus, generalforsamling.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
     Hans Chr. Rasmussen blev valgt til dirigent. Peter Mølgaard protokolfører .

2: Formandens beretning v/Thue Friedrichsen.Der havde i 2011 været ca. 40 arrangementer –
heraf 14 arrangem.
 med servering.
      Der er lavet mad 37 gange til Jejsing Børneunivers.
      Forsamlingshuset har købt nye borde. Weiland har repareret taget over den store sal,
       idet der i forbindelse med kraftig regnvejr dryppede ned i salen.

3: Regnskabet v/ Bent Grosen Andersen.
     Resultat efter renter ca. – 4500,- kr.
Efter afskrivning på inventar 
blev årets resultat minus kr. 29.500,00.

4: Drøftelse af beretning og godkendelse af regnskab. – Godkendt.

5: Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Thue Friedrichsen – genvalgt,

      Ingeborg Hansen – genvalgt og Anna Petersen – genvalgt.

Valgt til suppleanter: Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen.

6: Valg af revisor. Efter tur afgår Hans Chr. Rasmussen – genvalgt.

7: Eventuelt.

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Thue Friedrichsen

Næstformand Ingeborg Hansen

Kasserer Bent Grosen Andersen

Sekretær Peter Mølgård

Bestyrelsesmedlem Anne Petersen

————————————————–

Suppleanter Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen

Revisorer Hans Peter Hansen og Hans Christian Rasmussen

Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlinghus

Hostrup Sogns Forsamlingshus

afholder generalforsamling

tirsdag  den 12. marts 2013 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmelællere

2. Formandens beretning v/ Thue Friedrichsen

3. Regnskab v/ Bent Grosen Andersen

4. Drøftelse af beretning og regnskab.

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Bent G. Andersen og Peter Mølgaard.

6. Valg af suppleanter. (Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen)

7. Valg af revisor (Hans P. Hansen)

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen