Forfatterarkiv: Peter

Hjertestarterkursus i januar

Husk tilmelding til hjertestarterkursus i januar

Der bliver afholdt to hjertestarterkurser i januar på Jejsing Friskole

18.1. kl 18.30 – 21.30 for beboere i Hostrup.

22.1. kl 18.30 – 21.30 for beboere i Rørkær.

Der kan maksimalt være 12 deltagere på hvert kursus. tilmelding sker efter “først til mølle princippet”

Tilmeldning til 

Peter Kjer Hansen

tlf: 61150707

email: pkh@post8.tele.dk

Instruktør er Bent Hansen – Brand og Redning Sønderjylland

 

 

 

Valgmøde – “Valgflæsk” i Jejsing Forsamlingshus 2. november

 

Så er der igen kommunalvalg også i Tønder kommune.

Jejsing Borgerforening inviterer igen til valgmøde med forudgående fællesspisning, hvor menuen naturligvis er valg valgflæsk.

2. november klokken 1730 i Jejsing Forsamlingshus.

Efter fællesspisningen er der valgmøde, hvor der foreløbig er 8 partier, der har meddelt, at de ønsker at deltage.

Vi vil også denne gang i høj grad lade debatten være præget af de spørgsmål deltagerne ønsker at politikerne skal kommentere. Overvej derfor allerede nu, hvad du ønsker at spørge politikerne om.

Tilmeldingen er bindende.

Tilmeld og betal kontant hos Heidi Jensen Kærvej 51, eller indbetal på foreningens MobiPay nummer: 17008 – Husk navn.

Medbring glas, tallerkner, bestik og kopper !

 

Referat generalforsamling 2017 – Jejsing Borgerforening

Referat generalforsamlingen 29.marts 2017 – Jejsing Borgerforening

Mogens Gabs bød velkommen. Hvorefter man gik over til dagsordenspunkterne.

1. Valg af

– dirigent

Hans Christian Rasmussen valgt.

– stemmetællere

Birgitte Gabs og Heidi Jensen valgt.

– protokolfører

Karen Hansen valgt

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Mogens Gabs fremlagde beretningen – Se Jejsing Infoland.dk

Drøftelse af beretningen:

Regler vedr. skiltning:

Ellen Fink oplyste, at hun havde undersøgt, om Søren Johansens sexskilt ud mod Flensborg Landevej var lovligt.

Det viste det sig at være.

Sagen vil blive rejst i forbindelse med møde Lydersholm Forsamlingshus/Jejsing Borgerforening og Teknisk forvaltning.

Kursus i forbindelse med hjertestartere:

Der er afsat 3000 kr i budgettet til at afholde kurser for.

Opslagstavler

Nye opslagstavler i Rørkær og Hostrup blev ikke nævnt i beretningen. Tavlerne er sponsoreret af Kurt Bucka.

3. Godkendelse af beretning.

Godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Hans Guldager gennemgik regnskabet for foreningen og teltkontoen.

Underskuddet fra byfesten er konteret på teltkontoen.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Godkendt.

6. Budget og kontingent.

Budget fremlagt. (Se bilag)

Kontingent uforandret.

7. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring:

§ 5 stk 3

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og er gældende for det efterfølgende regnskabsår, der er lig med kalenderåret.

Forslaget vedtaget.

Endvidere er kontingentet for 2018 hermed uforandret i forhold til gældende.

8. Valg

4 bestyrelsesmedlemmer på ordinært valg for 2 år.

Johan Boysen – ønskede ikke genvalg.

Finn Johannsen – ønskede genvalg.

Hans Guldage – ønskede genvalg.

Peter Kjer Hansen – ønskede genvalg

Finn Johannsen, Hans Guldager og Peter Kjer Hansen blev genvalgt.

Tina Nissen blev nyvalgt.

Paula Jessen blev valgt for 1 år til at indtræde i den bestyrelsesplads, der blev ledig ved Bente Buurs udtræden.

Valg af en suppleant for 2 år

Susanne Muth-Ries valgt

Allan Kielsgaard Hansen valgt til suppleant for 1 år på den plads, der blev ledig i forbindelse med Paula Jessens valg til bestryelsen.

Valg af revisor:

Hanne Brodersen valgt for 2 år.

Valg af revisorsuppleant.

Bent Grosen Andrsen valgt for 1 år

9. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttes af Mogens Gabs:

Tak til dirigenten.

Tak tll Johan Boysen for indsatsen som bestyrelsesmedlem.

Tak til Ellen Fink for indsatsen som revisor.

Tak til Erwin Bucka for bord/bænkesæt og opslagstavlen på Markuspladsen.

Karen Hansen

Bilag

Budgetforslag 2017

Generalforsamling – Jejsing Borgerforening

Generalforsamling i Jejsing Borgerforening.

Der indkaldes til generalforsamling

onsdag den 29. marts klokken 19.00

i Jejsing Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes

til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Forslag til ændring af foreningens vedtægter:

Der indsættes et stk 3 i § 5:

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil vi gerne høre, hvad man mener om de planer, vi har for ændringer af området ved gadekæret. Se sidste nr af JUIF-bladet

Sønderjysk aften, afstemningsfest og fællesspisning onsdag den 8.2. 2017 i Jejsing forsamlingshus

Knap 90 var mødt til denne aften i Jejsing forsamlingshus.
De fem forefinger bag arrangementet kan glæde sig over en særdeles vellykket aften, med et sjovt og varieret program.
Keen havde sørget for lækker mad,  som der var rigeligt af.

Vi genså sangen om En kaffepunsh,  fra 1982  og Hans Petersen som Admiralen fra Pinafore.
Vore evner i det synnejyske blev sat på prøve,  hvor vi igen havde 4 seje finalister.
Dem lod vi udfordre hinanden.  Nu ved vi hvad en posegris er,  Mantel og hønssnak er.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter med Haakons diplom.

Fællesspsining lørdag den 1.oktober på Jejsing friskole – NU UDSAT.

 Ændring: Da der er foredrag den 9.1. 2017 med Mette Bock, er det nødvendigt at finde en ny dato. Den bliver offentliggjort senere på hjemmesiden på Facebook og i JUIF-bladet.

Der er desværre kun meldt sig 5 deltagere til arrangementet. Derfor udsætter vi det til 11. januar klokken 17 på frisolen.

Der er ikke lavet noget program endnu. Men foreningspanelet er ikke egnet til et aftenarrangement.

Det ligger dog fast, at der bliver 1/2 timer underholdning for børnene.

Hold øje med næste JUIF-blad, hjemmesiden og Facebook.

 

 

Vi vil gerne prøve at få gang i fællesspisningen igen. Det gør vi ved at lave et arrangement med følgende program:

1. Klokken 10 foreningspanel, hvor sognets foreninger kan informere om deres aktiviteter.

2. Klokken 12 fællesspisning., hvor der serveres en ret til ca 50 kr pr deltager.

Ideen er, at de mens de voksne mødes, kan børnene lege i hallen og på sportspladsen.

Tilmelding til Bente Buur senest den 23.9. :

mail dustidk@yahoo,dk

tlf: 60241548

 

 

 

 

Cykeltur – Først regn – så god fortælling om Emmerske

Emmerske 040916En lille flok seje Jejsing -borgere trodsede meldinger om skybrud og cyklede via en meget våd Sandholmvej til St. Emmerske.

Regnen blev overstået og der var godt vejr resten af dagen.

I Emmerske mødtes man efter lidt besvær med Peter Tygesen. Peter var blevet bedt om at fortælle løst og fast om Emmerske under en vandrig fra den ene ende af byen til den anden. Peter øste med rund hånd af sin store viden om byens udvikling gennem århundreder. En spændende og interessant fortælling.

Turen sluttede ved Emmerske Efterskole, hvor kaffen blev indtaget.
I den forbindelse fortalte Peter historien om bedehusets historie og lukning. Peter var den sidste menighedsrådsformand, hvorfor hans viden om husets sidste historie var præget af stort personligt engagement.

En god tur, hvor vi sagtens kunne have været flere.

Peter Kjer Hansen

 

Afstemning om fællesesspisning er slut

Resultatet af afstemningen har vist følgende:

I alt har 44 stemt.
38 har stemt for, at man skal fortsætte fællesspisningen.
6 har stemt imod, at fællesspisningen skal fortsætte.

Tak til jer, der har givet udtryk for deres mening.

For os har afstemningen vist, at der er et ønske,om at fællesspisningen skal fortsætte under en eller anden form.
I borgerforeningens bestyrelse har man nedsat et udvalg, der skal arbejde videre med at finde ud at, hvordan vi kommer videre.
vi håber meget at få strikket en form sammen, der gør, at flere unge og børnefamilier vil deltage, og vi håber, at vi kan en fællesspisning på programmet i september.

Peter Kjer Hansen

Skal vi have fællesspisning fremover ?

Kære borgere i Hostrup sogn

Borgerforeningen har desværre måttet aflyse fællesspisningen i Jejsing Forsamlingshus  tre gange i træk på grund af for få tilmeldinger. Vi vil gerne tage initiativ til, at fællesspisningen genoptages.

Men allerførst vil vi meget gerne have afklaret, om der er et ønske om, at fællesspisningen genoptages.

Vi har derfor oprettet en afstemning på borgerforeningens hjemmeside, hvor man kan sætte x ved JA eller NEJ. Endvidere vil vi gerne vide, om du eventuelt vil være med til at lave mad.  Hvis det er tilfældet, vil vi  bede dig sende en mail til Borgerforeningen@jejsing.dk. hvor du opgiver navn og telefonnummer.

Du kan også skrive og fortælle om nye ideer til organisation af fællesspisningen på Borgerforeningen@jejsing.dk eller på Borgerforeningens facebookgruppe. Endelig kan du altid ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen.billede af hjemmeside

Afstemningen findes nederst til højre på hjemmesiden. Den slutter 1. maj.

 

Bestyrelsen i Jejsing Borgerforening.

 

 

I

 

 

 

 

Her bor vi – vinder er fundet !

 Her bor vi,  Se filmen.

Skærmbillede 2016-01-07 kl. 11.39.53

Lige inden jul blev vinderen af konkurrencen ” Her bor vi” fundet.

Det blev Therese Nissen der vandt. Therese har lavet en flot video, der præsenterer Jejsing og omegn på bedste vis.

Therese  vandt 2000 kr.

Friskolen havde indsendt flere gode projekter og blev belønnet med en samlet andenpris på 1000 kr

Stort tillykke til alle

Klik på linket øverst på siden og  se Thereses fil. Det tager noget tid at uploade filen. Hav tålmodighed – det betaler sig.  

 

         

Peter