Bak op om Jejsing Borgerforeningen

Jejsing er aktiv, og vi vil endnu mere.

Vi har netop startet Jejsing Friskole,  – og sikke en følelse.   Jejsing kan igen tilbyde ” Fuld palette” til børn.

Jejsing er igen blevet en levende by med legende børn,  som larmer,   og hvor har vi dog manglet dem.

Stor tak til alle de der har givet et nap med.

Borgerforeningen har selvfølgelig også været involveret,  men kun som bivogn.  Ansvaret og initiativet er kommet fra Friskolen,  og sådan skal det også være.

Vi må imidlertid ikke glemme at Jejsing også er andet end en skole.  Vi har Kindergarten,  og vi har FDF,  JUIF, forsamlingshuse og pensionist foreningen.

Alle foreninger er vigtige,  og de fleste foreninger har ind imellem nydt godt af en lille økonomisk håndsrækning fra Borgerforeningen.

Vi hjælper meget gerne, og vores hjælp er også nødvendig, når der pludselig kommer et større projekt,  der lige skal løses.

Men vore midler er ved at være opbrugte,  ikke  kun fordi vi har støttet mere end normalt,  nej,  vore indtægter er såmænd også faldet.  Vi vil gerne tro de manglende kontingenter er en forglemmelse,  men så synes jeg, der må være gået en glemslens tåge gennem Jejsing.

Driften af Borgerforeningen i sig selv er ikke særlig dyr,  og kan holdes inden for det tilskud, vi får fra Tøndre Kommune. Så de øvrige indtægter, bruges alle til at støtte forskellige aktiviteter og projekter i byen.

Det er fejlagtigt at tro at Borerforeningen har en utømmelig kasse,  vi har nemlig en god kasserer,  og hun har nu trukket i nødbremsen,  også fordi vi har vigende indtægter, men også fordi vi oplever at få ansøgninger, hvor ansøgerne ikke er medlemmer.

At betale sit kontingent er ikke kun at øge aktiviteter i Jejsing,  det er også at give bestyrelsen en annerkendelse for det arbejde, vi gør.

Gør os derfor den tjeneste at spørge venner og naboer, om de har husket at betale kontingent.

Er du i tvivl,  kan du kontakte  Hanne Brodersen  tlf: