Borgermødet den 22. 11. afholdt, og hvad nu?

Kort resumè fra borgermødet.

Der mødte ca 40 deltagere op. Det var rigtig fint i betragtning af, at rigtig mange er optaget af julearrangementer og møder i mange mulige sammenhænge.

Som opfølgning af “På tur i Hostrup sogn” blev der den 22. 11. afholdt borgermøde i Jejsing Forsamlingshus. På mødet skulle man på baggrund af input fra gruppearbejderne fra workshoppen den 25. arbejde videre de fire overordnede temaer:

  1. Styrkelse af organisation og kommunikation.
  2. Aktiviteter og fællesskaber på tværs.
  3. Oplevelser i naturen.
  4. Forskønnelse af Hostrup sogn.

Konsulenterne fra Demokracity, Malene Dyrmose og Jes Vagnby lagde op til nye gruppearbejder om de fire temaer.

Alt materiale blev indsamlet og vil være med til at danne grundlaget for den LUP, (landsbyudviklingsplan), som Malene og Jes arbejder med, og som forventes at skulle være klar i kladdeform snart.

Endvidere blev der nedsat 3 arbejdsgrupper:

Tema 1. Styrkelse af organisation og kommunikation.

Line Damm Krogh og Helle Thomsen – begge bosiddende i Rørkær.

Tema 3.

  1. Oplevelser i naturen.

Peter Michelsen – Jejsing, Carsten Friedrichsen – Jejsing, Flemming Schmidt – Rørkær, Camilla Olsen – Jejsing.

Tema 4.

  1. Forskønnelse af Hostrup sogn.

Henrik Michelsen -Jejsing, Torben Bonde – Jejsing, Helle Thomsen – Rørkær, Cees Barsingerhorn – Hostrup.

Grupperne mødes til en kort information i Kærvej 24, mandag den 6. 12.. Landdistriktskoordinator Karin Lorenzen Kjærgaard orienterer om veje ud og ind af administrationen i Tønder kommune. Det vil forhåbentlig lette arbejdet i grupperne.

Vi ser frem til et gode og konstruktive ideer til udvikling af fællesskabet i sognet. 

 

 

Del på facebook
Del på Facebook