Busstoppestedet forsvandt i Jejsing

Uden varsel har Sydtrafik nedlagt busstoppestedet på Hovedvej 8,  ud for Hostrupvej.

Det har længe været et ønske fra Sydbus at gøre bussen fra Tønder til Tinglev/ Aabenraa hurtigere.

 

Vi forstår blot ikke hvorfor det sker uden at høre os i Borgerforeningen,

og vi forstår slet ikke hvorfor man så ikke har gjort noget for at fjerne den sløjfekørsel der er omkring TønderH.