Cykelturen til Lydersholm

Søndag eftermiddag 11.9. begav en lille flok af beboere sig ud på den bebudede sykeltur til Lydersholm. Første stop var Grøngård. Her videregav Lorens Hansen noget af den store viden, han besidder om egnens historie – her specielt Grøngårds historie. Slottets historie var kort og koncentreret – stort set begænset til en tiårig periode i slutningen af 1500 tallet – dog genopdaget for alvor, da lærer Leick efter krigen begyndte at udgrave ruinen.

Historien om den nuværende Grøngård er lang og omskiftelig, men meget interessant. Hvis man skulle være interesseret har Lorens Hansen skrevet en bog, om gårdens historie, der kan erhverves hos forfatteren.

Kaffen blev indtaget i Lydersholm forsamlingshus, hvor Ib Dons videregav forsamlingshusets historie. Husets aktuelle tilstand har ikke været bedre siden bygningen blev opført, da der er blevet gennemført en meget omfattende renovering med støtte fra A. P. Møllers fond til alment velgørende formål.

Vi sluttede med at kø-re en tur gennem Lydersholm for at ende ved de to tidligere gendarmhuse i den østlige ende af byen. Undervejs fortalte Ib Dons om nogle af de store gårdes historie, for at ende med Lorens Hansens fortælling om gendarmernes boliger og deres tilværelse i Lydersholm.

En god spændende eftermiddag, hvor der havde været plads til mange flere deltagere.

Peter Kjer Hansen

Deltagerne på vej ud til ruinen af Grøngård slot