Der kommer højspændingsledninger i Hostrup Sogn

Energinet vil bygge en ny 400 KV højspændingsledning fra Endrup ved Bramming til Klixbüll i Tyskland.

Den kommer tæt på os !!!  Kortet viser det område, inden for hvilket masterne kommer.

Der afholdes info møde i Bredebro Idrætscenter d. 24. april kl 19-21