Forslag til vedtægtsændring Jejsing Borgerforening

Bestyrelsen foreslå, at §4 i vedtægterne ændres, så det bliver muligt at annoncere generalforsamlingen i både JUIF-bladet og i Digeposten.

Begrundelse:

Det er meget billigere med en annonce i JUIF-bladet.

JUIF-bladet husstandsomdeles i hele området.

Hvis JUIF-bladet ikke skulle udkomme i sidste kvartal året i forvejen, bibeholdes muligheden for at kunne annoncere i Digeposten.