Friskolen er godt for Jejsing

Hver ottende barn i Tønder kommune har valgt friskole,  en stigning på 10% 
 
 
 
 
 
Flere går i Privatskoler
 
TØNDER
PRIVATSKOLERNE VINDER FREM I LANDKOMMUNERNE
Fredag 13-12-13 kl. 14.04 – af Johannes Bjerg Hansen

 

Nye tal viser, at antallet af privatskolebørn i landkommunerne er fordoblet på ti år 
En af de kommuner er Tønder. Her er andelen af skolebørn i en privatskole steget fra 12,2 i 2003 til 22,8 i 2013. Modsat tidligere tiders himmelflugt er udviklingen i bykommunerne stagneret og er blevet overhalet af landkommunerne.
Det betyder, at 15,4 procent af landbørnene går i privatskole mod 15,1 procent af bybørnene. I eksempelvis Frederiksberg Kommune er andelen af skolebørn i privatskolerne de sidste ti år faldet med 5,3 procentpoint.

Fanø Kommune er den kommune i vores landsdel med lavest andel af skolebørn i privatskole. Her er det 3,9 procent af alle elever der går på en sådan. Herefter finder man Varde og Vejen, som begge har en fordeling, der viser, at otte procent af eleverne går i privatskoler.