Generalforsamling for Jejsing Friskole

  JejsingSkolebillede2

–  Så er det imorgen lige inden GF vi kan indvie det nye udendørs klasseværelse på Jejsing Friskole – blomster, krukker og flag er klar 🙂 Støtteforeningen og Jejsing Friskole vil gerne invitere til en uformel indvielse med lidt snacks og chips imorgen aften mandag d. 4.april kl. 18.30-19.00. Kom og se det flotte resultat, som vi er sikre på at eleverne vil få megen gavn af nu hvor de varmere temperaturer er på vej. En stor TAK til Friluftsrådet og Den Jyske Sparekasse for støtten til projektet!     

DJS   frtips_logo_rgb

_______________________________________

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Mandag, den 4.april 2016 kl. 19.00

Jejsing Friskole, Kærvej 22, Jejsing, 6270 Tønder (i den lille sal)

 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning, herunder beretningen fra          

          skolelederen  og tilsynserklæringen.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.      

4.      Forældrerengøring (fritvalgsordning).

5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

5b.    Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

6.      Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

Ad. Pkt. 5og 6: Bestyrelsesmedlemmerne Torben Bonde og Melanie Bonde modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Dorthe Jensen modtager genvalg, dog kun som suppleant. Suppleanterne Rune Paulsen og Charlotte Kjeldsen modtager ikke genvalg. Suppleant Christian Bohsen modtager genvalg.

7.      Indkomne forslag

8.      Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole

________________________________________

Støtteforeningen til Jejsing Friskole

indkalder hermed til generalforsamling

Mandag, den 4. april 2016,

på Jejsing friskole, ca. kl. 21.00

(generalforsamlingen vil blive afholdt i forlængelse af friskolens)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Valg af 2 revisorer samt én suppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt 

Vi glæder os til et stort fremmøde!

Mvh. Frank Knudsgaard, formand  

____________________________