Generalforsamling for Jejsing Friskole

INDKALDELSE  til  GENERALFORSAMLING

for

Jejsing Friskole

Torsdag, den 4.april  kl. 19.00

Jejsing Friskole

Kærvej 22, Jejsing

6270 Tønder

(i den lille sal)

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsen aflægger beretning.

3.      Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

4.b.   Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.

5.      Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.

6.      Indkomne forslag.

7.      Eventuelt.

 

Skolekredskontingentet er indeholdt i forældrebetalingen og bestyrelsesarbejdet. For øvrige personer gælder det, at kontingent for medlemskab i skolekredsen er fastsat til kr. 50 og betales ved indgangen.

Friskolen er vært ved kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Jejsing Friskole