Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlinghus

Hostrup Sogns Forsamlingshus

afholder generalforsamling

tirsdag  den 12. marts 2013 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmelællere

2. Formandens beretning v/ Thue Friedrichsen

3. Regnskab v/ Bent Grosen Andersen

4. Drøftelse af beretning og regnskab.

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Bent G. Andersen og Peter Mølgaard.

6. Valg af suppleanter. (Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen)

7. Valg af revisor (Hans P. Hansen)

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen