Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlingshus

Hostrup Sogns Forsamlingshus, Jejsing
Referat 

Tirsdag den 15. marts 2012 kl. 19.30 afholdt Hostrup Sogns Forsamlingshus, generalforsamling.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
     Hans Chr. Rasmussen blev valgt til dirigent. Peter Mølgaard protokolfører .

2: Formandens beretning v/Thue Friedrichsen.Der havde i 2011 været ca. 40 arrangementer –
heraf 14 arrangem.
 med servering.
      Der er lavet mad 37 gange til Jejsing Børneunivers.
      Forsamlingshuset har købt nye borde. Weiland har repareret taget over den store sal,
       idet der i forbindelse med kraftig regnvejr dryppede ned i salen.

3: Regnskabet v/ Bent Grosen Andersen.
     Resultat efter renter ca. – 4500,- kr.
Efter afskrivning på inventar 
blev årets resultat minus kr. 29.500,00.

4: Drøftelse af beretning og godkendelse af regnskab. – Godkendt.

5: Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Thue Friedrichsen – genvalgt,

      Ingeborg Hansen – genvalgt og Anna Petersen – genvalgt.

Valgt til suppleanter: Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen.

6: Valg af revisor. Efter tur afgår Hans Chr. Rasmussen – genvalgt.

7: Eventuelt.

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Thue Friedrichsen

Næstformand Ingeborg Hansen

Kasserer Bent Grosen Andersen

Sekretær Peter Mølgård

Bestyrelsesmedlem Anne Petersen

————————————————–

Suppleanter Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen

Revisorer Hans Peter Hansen og Hans Christian Rasmussen