Generalforsamling i Kærvej 24

Den selvejende institution

Kærvej 24

afholder generalforsamling
Mandag d. 11. juni 2018 kl 20.00
Dagsorden iflg vedtægterne.

Bestyrelsen