Generalforsamling Jejsing Friskole d. 4. April 2019

Indkaldelse til Generalforsamling for Jejsing Friskole

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 20.00

Dagsorden

  1.    Valg af dirigent
  2.    Beretning fra Skoleleder
  3.    Bestyrelsen aflægger beretning
  4.    Tilsynsførende Werner Sternberg beretter om sine tilsynsbesøg
  5.    Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

b.  Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Ad. Pkt. 6: Bestyrelsesmedlemmerne Lotte Sinning, Hans Michelsen  og             Nauja Wihlborg modtager genvalg.

Annette Bucka modtager ikke genvalg, Carina Clausen udtræder af           bestyrelsen. Suppleanter: Karina Minke og Torben Bonde modtager genvalg

7. Valg af suppleanter

a.   Forældrekredsens valg af suppleanter

b. Skolekredsens valg af suppleanter

8.  Indkomne forslag

9.  Eventuelt

Generalforsamling for Jejsings Friskoles støtteforening afholdes i forlængelse med skolens.