Grænsesognenes Vintermøde

i Burkal kirke og St. Jyndevad Forsamlingshus – søndag d. 5. marts 2017.

Kl 14.00: Gudstjeneste ved Biskop Marianne Christiansen.

Kl 15.15: Fælles kaffebord i St. Jyndevad forsamlingshus.

Derefter taler Biskop emeritus Karsten Nissen tidligere Viborg nu Åbenrå over emnet: Skal reformationen virkelig fortsætte? Martin Luther og hans betydning for os i dag.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther opslog sine 95 teser imod afladen på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa. I foredraget vil Karsten Nissen belyse, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især og for folkekirkens forkyndelse. Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.

Pris for foredrag inkl. kaffe 100 kr.

Bestyrelsen for Grænsesognenes Vintermøde