Høvlebænke klar til at blive brugt i Jejsing

Høvle bøvle bænke. 

Kors hvor har vi knoklet for at få bænkene tilbage igen.

Peter Kjer Hansen med de nyslebne høvlebænke.

Først blev skolens gode høvlebænke flyttet et sted hen,  til et sløjdlokale der ikke er der.

Så fik vi lovning på at kunne indkøbe nogle nye til erstatning,  så kom spånsugningsanlægget tilbage igen,

så kom der nogle gamle høvlebænke fra Visby og Abild skoler,

Så gik Peter igang med at slibe,  og  nu står de klar til at blive brugt.

Æ syssellaug har hele tiden haft gang i træarbejder,  og har nu nogle flotte høvlebænke og en god træ drejebænk.

 

Det er alt sammen noget man kan sysle med i Jejsing.

Har du lyst til at deltage, og har du en stol der skal ses efter,  er der altid en og anden der ved hvordan man gør,  så kom blot.

Se mere på Æ syssellaugs hjemmeside