Hvad vil vi med bygninger i Jejsing

Med den nye situation,  ønsker Kommunen et møde med os,  med temaet ” Fortsat liv i Jejsing”

Vi skal tage stilling til vores behov for lokaler,  om vi

evt kan pege på nogle bygninger vi vil af med.

Vi skal helst ikke ende med at have bygninger der ligner den tidligere skole i St. Jyndevad.

Fra Kommunens lyder det som en analyse af behovet for kommunale bygninger,  så der fortsat er liv i Jejsing,

men man kan også fortolke det som  lukning og afhænding af alt, der ikke er nødvendigt.

–  hellere rive skolen ned,  end den kommer til at ligne den tidligere skole i St. Jyndevad.

Vi vil snarrest indkalde alle relevante parter så vi kan komme med et fornuftigt oplæg.

Mogens