Jejsing Borgerforening protesterer mod serviceforringelse

AFLYST

Vores indsigelse har givet resultat.

Vi har mundtligt fået tilsagn om at grenpladsen fortsætter.

Grenpladsen er lukket !

Endnu en serviceforringelse i landsbyerne i Gl. Tønder kommune.

 Borgerforeningen har modtaget en brev fra Tønder Forsyning med en besked om, at grenpladserne i gl. Tønder kommune er lukket. Årsagen er besparelser samt prioritering af to timers længere åbningstid på pladsen i Tønder; og der henvises i brevet til Tønder kommunes affaldsplan, der som målsætning har, at minimum 95% af kunderne ( ikke borgerne ) har en køretid på maksimalt 15 minutter til nærmeste genbrugs- eller grenplads.

Det formelle der derfor i orden. Tønder Forsyning har hjemmel til at lukke grenpladserne, da det det tager under 15 minutter at køre med en trailer fra midten af Jejsing by til genbrugspladsen i Tønder.

Lukningen er sket uden, at man har gjort sig ulejlighed med at kontakte lokalrådene, inden beslutningen er taget, hvorfor det ikke har været muligt at indgå i en dialog om det hensigtsmæssige i at lukke pladserne, eller drøfte alternative løsninger.

Det er en særdeles uhensigtsmæssig måde at forholde sig til lokalsamfundene på, idet praksis viser, at dialog ofte medfører, at parterne bliver klogere og får et nyt syn på en given sag, eller at der viser sig hensigtsmæssige gode mellemløsninger. Teknisk forvaltning har i den henseende i den senere tid i praksis vist, at det betaler sig for alle parter.

 

Men Jejsing Borgerforening mener ikke, at det sidste ord er sagt i denne sag. Grenpladsen er et så stort gode for området, at vi ikke stiltiende vil acceptere afgørelsen. Formand for borgerforeningen Mogens Gabs har været i mundtlig kontakt med bl.a. borgmesteren allerede for at få ændret beslutningen. Men for yderligere at understrege, at der er et bredt ønske om at bevare grenpladsen blandt borgerne i Jejsing-området, sætter vi nu underskriftsindsamling i gang – gerne koordineret med lokalrådene i Sæd, Møgeltønder og Abild. ( i skrivende stund er der ikke truffet aftale herom).

 

Hvis I vil deltage i underskriftindsamlingen, kan I gøre følgende senest 1. marts:

 

1) Klippe nedenstående talon ud, udfyld den og aflever den i Heidi Jensens salon eller postkasse.

 

Eller

 

2) Skriv under på en liste hængt op centrale steder i området.

 

Vi håber på bred opbakning

 

Peter Kjer Hansen

 

 

_________________________________________________________________klip

Undertegnede giver med min underskrift udtryk for, at jeg forventer, at Tønder Forsyning eller kommunalbestyrelsen ændrer beslutningen, om at lukke grenpladsen i Jejsing. Hvis beslutningen fastholdes opfordres de ansvarlige til at gå i dialog med Jejsing Borgerforening (lokalråd) om at finde løsninger.

 

Navn:__________________________________________________________

 

Adresse:_______________________________________________________

 

Underskrift:_____________________________________________________