Jejsing Friskole – konstituering af bestyrelsen

Jejsing Friskole afholdte d. 5. April General forsamling og igen var der kampvalg om bestyrelsesposterne. Det er glædeligt,  når der er så mange der interesserer sig for skolens virke. Der var både genvalg, men også nye at sige velkomne til fra både  Forældre-  og  Skolekredsen.

Der ses frem til et godt og  konstruktivt samarbejde.

Konstituering skete efterfølgende d. 12. april. Nedenfor ses hele bestyrelsens sammensætning.

Carina Clausen – Formand

Lotte Sinning – Næstformand

Melanie Bonde – Kasserer

Hans Michelsen – Bestyrelsesmedlem

Annette Bucka – Bestyrelsesmedlem

Nauja Wihlborg – Bestyrelsesmedlem

Morten Brodersen – Bestyrelsesmedlem

Torben Bonde – Suppleant

Karina Minke Bøgebjerg Müller – Suppleant

Bettina Holm – Suppleant

Henriette Zeberg Christiansen – Suppleant

På bestyrelsens vegne

Carina Clausen

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar