Kategoriarkiv: Møde

Generalforsamling i Hostrup Sogns Forsamlingshus

Hostrup Sogns Forsamlingshus, Jejsing
Referat 

Tirsdag den 15. marts 2012 kl. 19.30 afholdt Hostrup Sogns Forsamlingshus, generalforsamling.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
     Hans Chr. Rasmussen blev valgt til dirigent. Peter Mølgaard protokolfører .

2: Formandens beretning v/Thue Friedrichsen.Der havde i 2011 været ca. 40 arrangementer –
heraf 14 arrangem.
 med servering.
      Der er lavet mad 37 gange til Jejsing Børneunivers.
      Forsamlingshuset har købt nye borde. Weiland har repareret taget over den store sal,
       idet der i forbindelse med kraftig regnvejr dryppede ned i salen.

3: Regnskabet v/ Bent Grosen Andersen.
     Resultat efter renter ca. – 4500,- kr.
Efter afskrivning på inventar 
blev årets resultat minus kr. 29.500,00.

4: Drøftelse af beretning og godkendelse af regnskab. – Godkendt.

5: Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Thue Friedrichsen – genvalgt,

      Ingeborg Hansen – genvalgt og Anna Petersen – genvalgt.

Valgt til suppleanter: Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen.

6: Valg af revisor. Efter tur afgår Hans Chr. Rasmussen – genvalgt.

7: Eventuelt.

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Thue Friedrichsen

Næstformand Ingeborg Hansen

Kasserer Bent Grosen Andersen

Sekretær Peter Mølgård

Bestyrelsesmedlem Anne Petersen

————————————————–

Suppleanter Kæthe Jønsson og Carsten Friedrichsen

Revisorer Hans Peter Hansen og Hans Christian Rasmussen

Generalforsamling og “Strøtanker” i Jejsing

Husk !

Generalforsamling i Jejsing Borgerforening 17. marts

Foreniningen afholder sin årlige ordinære generalforsamling 17. marts i Jejsing Forsamligshus klokken 19.00. Dagorden i henhold til vedtægterne.

Hvad nu Jejsing ?”

Efter generalforsamlingen – kl. 20.00 – mødes alle interesserede til en debat om situationen i Jejsing og omegn efter skolenedlæggelsen.

___________________________________________________________________________________

I det sidste nr af JUIF – bladet havde jeg skrevet lidt, om de overvejelser den forestående skolelukning gav mig, da jeg sidst var på Jejsing Skole for at se generalprøven på 6. klasses skolekomedie. Artiklen var blevet afkortet ved en fejl  Derfor det hele her:

Strøtanker efter generalprøven på 6. klasses skolekomedie.

Børnehaven, Kindergarten, bedsteforældre, pensionister, kommende klassekammerater fra Holmeskolen – alle samlede for at overvære den traditionsrige generalprøve på 6. klasses skolekomedie. Forestillingen løber af stabelen og afvikles med de sædvanlige småproblemer med lyden og lidt hurtigsnak, men forløber ellers helt planmæssigt til alles tilfredshed. Musikdelen var bestemt over niveau, da der denne gang var et helt band omfattende Kent, Niels og flere elever; flot at det kan lade sig gøre at få det hele til at fungere på så kort tid.

Under det efterfølgende pensionisttræf i SFO kommer snakken hurtigt til at gå på det, som alle har i baghovedet: Det er jo nok sidste gang, det her skal finde sted på Jejsing Skole. Ja, det er sidste gang med alt efterhånden som vi nærmer os sommerferien. En underlig absurd fornemmelse, når man bevæger sig rundt på en skole, hvor dagligdagen i øvrigt foregår, som intet skulle ske. Men uanset, hvad vi mener om beslutningen, ser det ud til, at lukningen er uomgængelig på trods af en massiv indsats fra alle relevante parter i sognet.

Vi kan konstatere at meget efter lukningen står hen i det uvisse:

  • Hvad sker der med skolen ?
  • Hvad sker der med befolkningstallet ?
  • Kan vi sælge vore huse ?
  • Hvad sker der med vores idrætsforening ?
  • Sidst og ikke mindst, hvad sker der med børnene, når de skal skifte skole ?

Der er meget, vi ikke kan gøre noget ved, men de sidste punkt, kan forældre og pårørende gøre noget fornuftigt ved:

Det er således meget vigtigt, at de voksne, der omgiver børnene. ikke lader egne negative følelser smitte af på børnene, så de møder op på Holmeskolen med en masse fordomme i baghovedet. Det vil være med til at gøre flytningen værre end den behøver at være. Det gælder om at bakke den nye skoles lærere og ledelse op og så forsøge at videreføre så mange positive ting fra Jejsing som muligt, eksempelvis ”blæksprutten” og ”trivselsambassadørerne”, til den nye skole via aktive forældres involvering i skolen. Børnene skal jo ikke straffes for det, der vedtages i byrådssalen. Tværtimod skal de hjælpes på vej ind i den nye skoleverden så lermpeligt som muligt.

For hele området er lukningen af Jejsing Skole en negativ hændelse, som vil tage sin tid at komme over. Men på en eller anden måde, må vi bestræbe os på, at der er en positiv fremtid også her i området. De mange kræfter, der er mobiliseret i forbindelse med skoledebatten, bør genbruges og nu vendes indad til gavn for fremtiden i lokalsamfundet.

Måske kunne man næste år mødes til en generalprøve på en dilettantforestilling i forsamlingshuset ?

Peter Kjer Hansen