Landsbyloppemarked og mulighed for at købe grillpølser fra Jejsing Forsamlingshus

HUSK AT BESTILLE PØLSER SENEST TORSDSG!!!