Mulighedernes land – foredrag i Jejsing

 

Jejsing Borgerforening og Sæd-Ubjerg Lokalråd er igen gået sammen om en foredragsrække, hvor der er mulighed for at lade sig inspirere.

Tirsdag den 15. november kl. 19.30 i Jejsing Forsamlingshus

 

 Nationalpark Vadehavet – Mulighedernes land

1. af 4 foredrag

Foredragsholder er sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen

Peter Saabye Simonsen

Nationalpark Vadehavet blev etableret i 2010. I 2014 blev Vadehavet også nomineret til UNESCO Verdensarv. Vadehavet er altså et område som er anerkendt nationalt og internationalt, men hvad betyder det for områdets udvikling. Sætter det alt i stå eller giver det nye muligheder for at sætte andre initiativer i gang? Det rejser en række spørgsmål om hvordan man skaber balance mellem hensyn til naturen og lokalbefolkningen og på den anden side sikrer erhvervsfremme og jobskabelse. Og hvad er nationalparkens rolle i den proces, ja det vil Peter Saabye Simonsen sætte ord på og være klar til at diskutere, ligesom han vil fortælle om de konkrete planer, aktiviteter og projekter, som nationalparken arbejder med.

Nationalpark Vadehavet har givet tilsagn om et økonomisk bidrag til dette arrangement, så der er gratis adgang og gratis kaffe og kage. Det er dog nødvendigt med tilmelding.

 Billetter kan hentes eller bestilles hos Heidi Jensen, Kærvej 51, Jejsing. (Mobil: 28298009) eller hos Uwe & Hanne Carstensen, Grænsevej 8, Sæd (Mobil: 53299640)

 Prisen for hver af de efterfølgende arrangementer er 100 kr. inkl. kaffe og kage.

Se video fra arrangementet i Jejsing Mulighedernes land

Tid og sted for de næste arrangementer kommer sidst i filmen