Nyt fra Jejsing Forsamlingshus

Sydbank I løbet af efteråret 2013 er der i Jejsing Forsamlingshus installeret højttaleranlæg med teleslynge til stor gavn og glæde for brugerne ved møder og foredrag.
Bestyrelsen for forsamlingshuset havde i den anledning søgt om tilskud ved Sydbank Fonden. I forbindelse med fællesspisningen/afstemningsfesten forleden fik Forsamlingshuset overrakt en check på kr. 7.500,- af filialdirektør Karin Holdt, Sydbank Tønder. Der skal lyde en stor tak fra Forsamlingshusets bestyrelse til Sydbank Fonden.