Pressemeddelelse fra Rørkær-Jejsing vandværk

Vandkvaliteten i Rørkær.

Her står sagen nu.

I Rørkær har vandværket 2 boringer, hvoraf den ene har overskredet grænsen for indholdet af Benthazol,  som er et sprøjtemiddel, der anvendes i landbruget.

Den anden boring i Rørkær holder sig fortsat under grænseværdien, og er dermed i orden,  Derfor har vandværket allerede lukket for boringen med det høje indhold af Benthazol,  så forbrugerne får vand, der holder sig inden for normen.

Skulle denne brønd også overskride grænseværdien,  kan vandet hentes i Jejsing.

Grænseværdien af Benthazol i drikkevand er sat til 0,1 mikrogram, eller det samme som 1 gram,  opløst i 1000.000.000 liter vand.

For fødevarer i  almindelighed er grænseværdien for pesticider sat til 68 mikrogram.

Vandkvaliteten overvåges regelmæssigt af Eurofins, som er det gamle Steins Laboratorie i Vejen.

Resultatet af målingerne sendes automatisk til embedslægen, som i dette tilfælde gav påbud om at bringe forholdene i orden inden 3 måneder.

Det efterlader imidlertid Rørkær-Jejsing vandværk med et problem,  idet man på sigt fortsat skal skaffe rent vand.

Det er vanskeligt at finde kilden til forureningen,  fordi der ikke længere sprøjets inden for en radius af 300 m.  fra vandværket i Rørkær.  og fordi hvert tiltag skal afvente en måling før man kan se effekten.

Fra Vandværkets side er man i kontakt med VandSmidt  og andre virksomheder for at få styr på problemet,  og derfor er forureningen dobbelt ærgerligt,  fordi man netop er ved at afslutte en investering på 500.000. kr,

Findes forureningskilden ikke,  kan vandværket filtrere vandet med aktivt kul,  men det kræver dog en speciel tilladelse, og er ikke den optimale løsning for værket.