Referat fra fælles foreningsmøde 30.11. 2016

Se under “Foreninger” herefter  “Referater alle foreninger”