Rørkær/Jejsing Vandværk

Orientering :
Ved den seneste analyse af vandet fra værkernes  boringer har analysetallene vist
mindre tegn på uønskede stoffer som pesticider – analysetallene er fortsat under grænseværdierne.
For begge vandværker er der indledt en handlingsplan i forhold til dette.
Miljøafdelingen i Tønder kommune er orienteret om analysetallene.

Bestyrelsen