Stiftende generalforsamling for en 4H-forening i Hostrup Sogn

Der afholdes stiftende generalforsamling i forbindelse med oprettelsen af en 4H-forening onsdag d. 27.marts kl. 19.00 på Kærvej 24. Der skal min. vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Ved spørgsmål kan Melanie kontaktes på email: melaniebonde@msn.com eller mobil: 28247514. Baggrundsinfo på https://jejsing.infoland.dk/juif/4h/ og også på  landsorganisationens hjemmeside: www.4H.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forslag til aktiviteter.

3. Indkomne forslag. Initiativtagerne skal have modtaget disse senest 5 dage inden generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét bestyrelsesmedlem, eventuelt en eller flere repræsentanter til regionens årsmøde (ifølge regionens vedtægter) og to revisorer, der begge skal være fyldt 18 år. Alle valg gælder for ét år på nær valg af revisor, der vælges skiftevis for to år ad gangen.

6. 4H’s standardvedtægter gennemgåes. Et udkast til klubbens egne vedtægter fremlægges til godkendelse.

7. Evt.