Stiftende Generalforsamling i Jejsing

D. 26.juni blev der afholdt stiftende Generalforsamling i “Støtteforeningen Jejsing Friskole” og bestyrelsen kommer til at bestå af  Ulrik Pilgaard, Sten Hansen, Anja Lund, Signe Hammeriksen og Frank Knudsgaard. Suppleanter blev Leif Andersen og Hans Michelsen. Carina Clausen blev kasserer for Støtteforeningen og Friskolebestyrelsens repræsentant (uden stemmeret). Tina Nissen og Hans Christian Rasmussen blev valgt som revisorer. Der blev samme aften drøftet mange gode ideer til at skaffe bidrag udover de tiltag, der allerede er godt igang. Mange af tiltagene vil også komme til gavn for foreningerne og alle andre andre brugere af skolens bygninger og område. 

For yderligere information se:

www.jejsingfriskole.dk