” Tønderegnens 4H “

Har dit barn lyst til dyr og natur, og aktiviteter på tværs af alder? Klubhuset på Kærvej 24 i Jejsing dannede i aften rammen til opstart af et nyt tilbud til børn og unge i vores egn. 

Den stiftende generalforsamling kunne tilslutte sig navnet “Tønderegnens 4H” og godkendte vedtægterne. Kontingentet for medlemskab blev fastsat til kr. 225,- for 2013.  Til bestyrelsen blev flg. valgt: Laila Hansen, Heidi Clausen, Anja Lund (kasserer), Annette Olsen (næstformand) og Melanie Bonde (formand).  TAK til generalforsamlingens dirigent Peter Kjer Hansen og tilsagnet fra revisorerne Christian Olesen og Hans Christian Rasmussen.

Bestyrelsen mødes umiddelbart efter påske for at drøfte aktivitetsforslag og udarbejde en aktivitetskalender. En stor tak til alle, der allerede har ytret deres opbakning og tilbudt hjælp til arrangementer og udvalgsarbejde 🙂  Vi vil sammen med udvalgene hurtigst muligt sende en aktivitetskalender ud på facebook og her på siden.