Uro om grenpladsen

Sidste:  Teknisk udvalg har bedt om et møde med TF, for at afstemme forventningerne. 
Nu er det spændende at erfare om det endnu en gang er omegnsbyerne alene, der skal betale når det strammer til. 

Der er for tiden en del uro omkring grenpladserne i Jejsing, Abild, Møgeltønder og Sæd. 
Tønder Forsyning, som står for driften af pladserne har i foråret besluttet at lukke disse.
Lukningen er dog blevet kritiseret af teknisk udvalg, der kræver at TF kommer i dialog med landsbyerne før en egentlig lukning. De berørte lokalråd har været til et møde med Tønder Forsyning ( TF).   Her blev forklaret at årsagen var ønsket om en øget åbningstilbud i Tønder og et ønske om at undgå en afgiftsforhøjelse. 

Vi blev dog stillet i udsigt, at vi som forøg ville kunne få en genbrugsbeholder mere, som skulle bruges til grene. 
Dette forslag er hen over sommeren erstattet af en egentlig lukning,  uden forsøg.
Samtidig har TF fortsat lukningsproceduren uden at informere os herom. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, og sagen er netop nu på dagsordenen i teknisk udvalg, som skal godkende lukningen. 

Vi har fået oplyst  at driften af de tre pladser til sammen andrager 90.000. kr, årligt, et beløb der ikke engang svarer til en halvdagsansat. 
Årsagen til kravet om besparelser er nok mere at TF har købt en tidligere maskinfabrik i Bredebro. Såfremt det ikke fra første dag medfører besparelser på andre huslejer, vil driften af TF jo stige,  og dermed kommer kravet om besparelser af sig selv.  Set i det lys, er det ganske urimeligt at skære ned på service hos os, og især fordi det kun er byerne omkring Tønder,  der kan imødese en lukning. 
Fra Borgerforeningen har vi gjort opmærksom på kommunens affaldsplan, der kræver at 95% af borgerne skal kunne nå en genbrugsplads inden for 15 min. 

Der står udtrykkeligt borgere, og ikke områder. 
Fra Jejsing kan man nå til genbrugspladsen i Tønder på 12 min,  men kun såfremt man har en bil, og vi mener ikke at det er 95% af borgerne i Jejsing, der har en bil som kan bruges til at køre grene med. 
Samtidig har vi gjort opmærksom på at kommunen ikke må gøre forskel på sine borgere,  og skal der lukkes grenpladser,  må det være alle steder. Og så vil vi se affald i hegn og en øget bestand af rotter.  
Borgerforeningen har haft et rigtig god kontakt med de tre øvrige landsbyer, og vi står samlet med et krav om fortsat at have en grenplads om sommeren.

 

Mogens Gabs