Månedsarkiv: februar 2017

Generalforsamling – Jejsing Borgerforening

Generalforsamling i Jejsing Borgerforening.

Der indkaldes til generalforsamling

onsdag den 29. marts klokken 19.00

i Jejsing Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes

til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Forslag til ændring af foreningens vedtægter:

Der indsættes et stk 3 i § 5:

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil vi gerne høre, hvad man mener om de planer, vi har for ændringer af området ved gadekæret. Se sidste nr af JUIF-bladet

Teater aften på Jejsing Friskole

Traditionen tro var der også i 2017 teateraften på Jejsing Friskole. Eleverne havde selv skrevet historien om Lucy og dukken med menneskelige egenskaber. Næsten hele stykket var lavet af dem selv, men med Michael fra Frøslevlejrens Efterskole som instruktør. Efter forestillingen spiste alle sammen, og der var disco i hallen.