Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Bestyrelsen og dennes opgaver

 • Formand Allan K. Hansen
 • Næstformand Torben Bonde
 • Medlem Jon Minke Bøgebjerg Müller
 • Medlem Christian Boessen
 • Medlem Tina V. Nissen
 • Suppleant Jeanette Wind
 • Suppleant Winnie Lorenzen

Bestyrelsens opgaver i en selvejende institution er:

 • Bestyrelsen er den overordnede ledelse
 • Bestyrelsen har uddelegeret ansvaret for den daglige drift til lederen og souschefen
 • Bestyrelsen består af fem forældrevalgte medlemmer, samt to suppleanter og en medarbejderrepræsentant
 • Bestyrelsen holder mindst fire møder årligt
 • Bestyrelsesarbejdet er underlagt tavshedspligt, der fortsætter efter man er udtrådt af bestyrelsen
 • Det er forældrebestyrelsen, der er ansvarlig for institutionens økonomi