Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning og referat for generalforsamling 2014

 

Jejsing Borgerforening

v/ Formand Mogens Gabs

Rørkærvej 3, Jejsing

6270 Tønder.

74734476  25294476

borgerforeningen@jejsing.dk

www.jejsing.dk

 

 

 

Beretning 2013

 

2013  var et godt år for Jejsing og

 

Vi kan konstatere at de aktiviteter

Beretning 2013

 

2013  var et godt år for Jejsing og dermed også for Borgerforeningen.

 

Oversigt over aktiviteter:

 

1. Fællesspisninger

2. Sct. Hans på Jejsing Bjerg

3. Byfesten

4. Sanketur

5. Blomsterkummer

6. Drømmeboligen og landsbyambassadører

7. Bierfest, der ikke blev til noget.

8. Deltagelse i lysfesten

9. Deltagelse i julestuen

11. Fælles foreningsmøde

12. Juletræer

13. Generalforsamling.

 

14. Møde med Tønder kommune ang. Rørkærvej og fortovene, og henvendelse ang. huse til nedrivning.

15. Deltagelse i Tour de Tønder

 

Ikke mindst kan vi glæde os over at friskolen kører godt,  og at det budgetterede elevtal holder,  og faktisk er overskredet.

 

Borgerforeningen har ikke direkte nogen indflydelse på friskolen,  men netop derfor er det en god ting for Jejsing, at der er så mange der arbejder for andre og for hinanden

 

Vores fællesspisninger er ikke længere så hyppige,  men til gengæld ser det ud til, at de får et stigende deltagerantal.

Det skyldes ikke mindst det gode hold,  der står bag tilberedningen.  De forstår at tilberede et velsmagende måltid,  og det er helt fantastisk, at det kan gøres for de penge, vi giver.

 

Det er dog samtidig vores erfaring at et godt emne efter maden er med til at samle folk af huse.  Det er ikke altid lykkedes for os at arrangere noget,  men når vi gør det kommer folk.

 

Vi har hørt Heidi Jensen fortælle om hendes stamtræ og om Jejsing Mølle.

 

Ikke mindst vores valgflæsk gav pote.

 

Valgmødet gav bl.a. en klar holdning til at få den berømte dør sat i mellem friskolen og børneuniverset.

Men dette tilsagn var nok det fedeste valgflæsk, vi fik den aften.

 

Ved sidste generalforsamling hørte vi om drømmeboligen.

 

Det var en underlig forestilling,  hvor vi brugte rigtig megen tid på at klarlægge, hvad der skal til, og over for hvem det skal gøres for at få tilflyttere til Tønder Kommune.

 

I sidste del var vi i Branderup, hvor vi sammen med de andre landsbyer skulle komme med forslag til tre film, der skulle laves for at skaffe tilflyttere.

 

Vi oplevede et moderne eventfirma fra Århus, Detour,  der viste hvordan, man sælger luft og luftkasteller til den offentlige sektor.

Ingen af os havde tidligere oplevet en mødeleder,  der drak 6 øl under mødet.

 

Det hele endte med tre film, som havde  øget bosætning for øje. Efter vor mening blev de ret kedelige og lignede noget, vi havde set før. Vi fra Jejsing havde svært ved at finde de emner vi foreslog til filmens indhold.

 

Jeg glæder mig over at der p.t.  kun er 6 huse til salg i Jejsing, og tre i Rørkær.  Det er et meget lavt tal i sammenligning med andre byer. 

Hostrup sogn var også det sogn i Tønder Kommune med mindst tilbagegang.

 

Det er ikke forhold, vi som borgerforening skal tage æren af,  men det skyldes ikke mindst de generelt meget aktive mennesker, der bor her.

Det er en fornøjelse at se de unge familier bygge om og til,  så deres huse bliver rigtig flotte.

Vi oplever flere gange,  at nogen bor til leje i sognet,  for kort tid efter at købe eget hus.

Det skal dog ikke få os til at hvile på laurbærrene,  thi vi kan forudse, at der inden for de næste 10 år kommer et boom af huse til salg i Jejsing.

 

Fra borgerforeningen har vi  bestræbt os på at besøge alle tilflyttere,  hvor vi dels byder dem velkommen,  og dels giver dem et gavekort til førstkommende fællesspisning. Det lyder som en simpel sag,  men det er det ikke, og vi har oplevet mange sjove ting i den forbindelse.

 

Ikke nok kan vi glæde os over tilflyttere, vi kan også selv. 
I 2013  har vi fået 3 hold tvillinger,  og vores storkerede har været overfyldt.

 

Som sagt har Borgerforeningen deltaget i projekt Drømmeboligen,  og i den anledning har vi fået vores egne landsbyambassadører.  Dvs.  vi har tidligere sognebørn rundt om i Danmark, som vil os det godt,  og som vi kan bruge i vores bestræbelse på at gøre opmærksom på os, når de møder nogen der vil noget.

 

Et af de projekter der ikke er blevet til noget er Jejsing-spillet.

Det er et spil,  der skal laves sammen med de andre landsbyer i kommunen,  men vi må konstatere, at det ikke kom videre,  vel nok fordi kommunens ankermand ikke magtede opgaven.

Det er imidlertid en opgave vi skal prøve at sætte gang i igen.

 

Jejsing hjemmeside kører bedre og bedre,  i takt med at flere og flere er begyndt at skrive på den.

Den har fået en programmerings opdatering, og kan  imødekomme de krav, der stilles til digital formidling,  ikke blot en hjemmeside,  men også aktivitetskalender og nyhedsbreve.

 

Vore skilte ved vejen bliver også godt brugt,  så meget at vi har måttet indføre regler for størrelsen af meddelelser til 15×50 cm tværs.

Vi har ved samme lejlighed krævet, at opslag på skiltene skal kunne læses på vores hjemmeside.

 

Vi havde en cykletur til Westre, hvor Brian Rostgaard Andersen var vært og viste rundt. 

Til gengæld måtte vi aflyse vores bierfest,  grundet sammenfald med anden bierfest i Møgeltønder,  og for lidt reklame lokalt.

 

Endelig har vi inviteret byfestgruppen med til inspirationsmøde i Løgumkloster for byfest- arrangører.

 

Inspireret af vores egen snapsekonkurrence  har vi arrangeret en sanketur til stampemøllen ved Hjerpsted.  Under kyndig vejledning fra Agerskov Snapselaug fik vi selv samlet tormentil mm. Det er et prægtigt syn at se deltagerne have måsen som det højeste, når der plukkes eller graves efter urterne.

En god efterårsaften med frisk vind og efterfølgende hygge sammen med værterne.

Det er mit håb at vi også i Jejsing kan lave noget tilsvarende. Det skal ikke være en drikkeklub,  men en udforsker klub.

 

Vi har været med på Julestuen i Friskolen,  hvor vi igen i år har arrangeret en snapse- konkurrence.

Julestuen er rigtig godt besøgt,  og bliver efter de handlendes udsagn bedre og bedre.

 

Vi har igen holdt et foreningsmøde, hvor alle foreninger er inviteret.

Her hørte vi om aktiviteterne i alle foreninger,  og her kunne vi gensidig komme med gode råd og kritik.

 

Endelig har vi fået startet vores bogcafe´.

Efter et par års tilløb er den nu en realitet,  og vi  må sige den er kommet rigtig godt fra start.

Antallet af bøger er imponerende,  nye såvel som gamle, danske såvel som tyske. Der er noget for enhver smag og i enhver stilart.

Det bedste er dog at der står en flok aktive damer bag.  De har planer,  og de har gåpåmod til at gøre bogcafe´en til en fast institution i sognet.

Som navnet antyder,  er det dog ikke blot bøger,  men også cafe´,  og der har vist sig en lille skare af faste kaffenydere, der hver onsdag  kl. 15 møder op for at få en kop kaffe, en kage og et hold snak.

Det skal man ikke underkende,  thi det er vigtigt.

Vores bogcafe´ er inspireret af  ” Zollhaus” i Rødenæs, ( Siltoft)

Her, så langt væk man kan komme fra alt muligt, er der et kulturelt liv som aftvinger respekt.

Hos os kan vi få gavn af et samarbejde med denne bogcafe´ med gensidig inspiration og med gensidige arrangementer.

Indtil videre er det aftalt at bogcafeén i Jejsing køres i borgerforeningens regi, d.v.s.  den ikke behøver at være nogen egentlig bestyrelse. 

Det kan selvfølgelig ændres, men jeg ser det som en rigtig god start for nye tiltag,  at man blot kan starte uden alt for mange formalia.

 

Byens præg.

Det skal gerne se ordentlig ud hos os,  og vi har derfor været aktive i forhold til kommunen, om at få forladte huse revet ned.

Det drejer sig om det lille røde hus på Vesterhåbsvej i Rørkær,  Eduard Thomsens hus på Ebbedamvej,  og det tomme hus på Nørretoften.

Som det sidste har vi anmodet bygningsstyrelsen og Tønder kommune om at få det lille gendarmhus ved Bejerskro fjernet. 

Vi har fået svar fra bygningsstyrelsen at de ikke kender noget til huset,  men vi har ikke fået noget svar fra Tønder Kommune.

Endelig har vi sat blomsterkummer op i Rørkær, Hostrup og Jejsing.,   og hvad vigtigere er, så har vi også fået naboerne til at passe dem.

 

Så har Jejsing fået en landsbypedel.

Via Kommunens seniorjob ordning har vi fået en pedel, der er her hver torsdag.

Da han i princippet er kommunal ansat,  må han ikke udføre arbejde,  der er i konkurrence med private erhvervsdrivende og ej heller arbejde for private.

Dermed er det givet, at han ikke må hjælpe på friskolen, men godt i multihallen.

Har man opgaver,  der kan løses af vores landsbypedel, skal man kontakte Thue  Friedrichsen, der alene står for at koordinere pedellens indsats.

 

Trafik

Vi har haft en god kontakt med politiet og Tønder kommunes tekniske forvaltning omkring Rørkærvej og fortorvet på Kærvej. Vi har fået lovning på at det eksisterende fortorv på Kærvej bliver rettet op,  så det ikke er lavere end vejen.

 

Vi har som sædvanlig søgt om fortorv på Kærvej helt til landevejen,  men det er en så stor investering, at det skal omkring budgetforhandlingerne til september.

 

Derimod er der sket noget med Rørkærvej.

Problemet er den gennemkørende trafik, som stadig foregår på trods af skiltningen.

Rørkærvej benyttes af mange cyklister,  ikke mindst skolebørn og af golfspillere.

Det kan ikke undgås at have biler på samme vej, men kommunen vil gerne minimere antallet af biler.

Det har man gjort ved at forbyde gennemkørsel,  men der er desværre mange der trodser dette forbud.

Det næste skridt fra kommunen bliver at spærre Rørkærvej totalt ved Vestervang.

Det betyder at al trafik øst fra til og fra golfbanen kommer til at bruge den østlige udkørsel af Rørkærvej i Flensborg Landevej.

Inden da er der lavet hastighedsbegrænsning til 60 km.  og der vil blive malet striber på vejen,  som i Østerby og på Småfolksvej på Rømø.

For øjeblikket er vi imod en spærring af Rørkærvej, fordi vi mener at Rørkærvejs udmunding i Flensborglandevej  i Rørkærvej er farligere end blandet gennemgående trafik på Rørkærvej.  Men det er vor opfattelse at politiet og kommunen vil gå videre til vejdirektoratet med planer om at lave svingbaner på Flensborg Landevej ud for Rørkærvej, og  at forlænge hastighedsbegrænsningen i Rørkær  forlænges forbi Rørkærvej. Ved samme lejlighed foreslår man vejdirektoratet at etablering en midterrabat i Rørkær,  så fodgængere ikke skal krydse vejen i et hug.

 

Politik

Det tager sin tid at hele det sår, der kom med lukningen af Jejsing Skole,  og selv om vi nu har fået en god friskole,  føler vi os stadig jagtet og forbigået af visse politikere.

Døren mellem friskolen og Jejsing Børneunivers  er blevet et politisk problem,  og da døren stadig mangler, kan vi konstatere, at der stadig er problemer i forhold til kommunen.

Her to år efter kan vi også konstatere at opdelingen af hjemkundskabslokalet har været noget af et flop.

Der er et fint produktionskøkken i børneuniverset,  men der er ingen til at betjene det.

børneuniverset får varm mad en gang om ugen fra forsamlingshuset,  og friskolen får varm mad hver anden uge. Her kan vi kun være stolte af vores forsamlingshus, og de der står bag det.

 

Det havde dog været en snild ordning med et fælles køkken, som det var, og med adgang fra begge institutioner.

 

Jeg kan godt forstå Løgumkloster Borgerforning, når de ønsker mere selvstændighed. Det de mener er vel snarere at Tønder by ikke går på rov i Løgumkloster.

Hos dem som hos os er der meget engagement, og en vilje til at gøre forholdene bedre lokalt.  Den holdning og den vilje udviser  Tønderborgerne overhovedet ikke, tværtimod synes jeg de har den mening, at mangler man noget,  gør de som romerne, nemlig at hente det i omegnsbyerne. Tønder er hovedbyen, og de er de fleste,  men det at være flest er ikke ensbetydende med at have ret.

Tænk hvis borgerne i Tønder var lige så aktive og engagerede som borgerne er det her i Jejsing.

 

Det bliver ganske tydeligt med etableringen af en multibane ved Tønderhallerne.

 

Ikke at de får en multibane,  men at banen i Tønder betales 100%  af kommunen.

I Jejsing betalte vi en stor del selv,  og lavede en stor indsats for at samle flere penge til den.

 

En by af Tønders størrelse burde have 3-4  multibaner, i de forskellige boligområder.

Jeg har selv været med til at samle penge ind til svømmehallen,  med optog,  ” krig ” i haverne og åbent hus på Schackenborg, 

Det var den gang, 1969,  nu er holdning i Tønder  “Det må kommunen klare”,   og når den forkæler tøndringerne, som den gør det som i tilfældet med Tønderhallerne, og klipper græs langs vejene i “pipkvarteret”,  ser jeg det som yderst vanskeligt at få hele kommunen til at føle sig som en enhed.  Hos os er det vanskeligt at få lys på gader og veje.

Kendsgerninger er at vi klarer rigtig meget lokalt,  og med en minimal støtte fra kommunen,  og det gør vi i kraft af en meget stor frivillig lokal indsats.

 

Byfest:

Der har været en del uro omkring overskudet fra sidste års byfest,  en uro som i sig selv er uheldig,  fordi vi jo alle vil hinanden det godt.

Efter en del diskussion og efter et afklarende møde med JUIF,  er det fortsat sådan, at byfestens overskud deles mellem JUIF og Borgerforeningen.

Selve byfesten arrangeres af en byfestkommite´,  men på vegne af de to foreniger.

Byfesten 2013 gav ikke det overskud, vi havde håbet på: små 8000 kr,  til deling. Det står slet ikke i forhold til den kæmpe indsats mange mennesker har ydet for at gennemføre byfesten.

Måske var sidste års slogan:  ” Færre penge i kassen,  men flere folk på pladsen”  ikke det helt rigtige.

I år er slogannet mere :  ” Flere penge i kassen, – vi plukker folk på pladsen”

 

At det er et stort arbejde at lave byfest er ikke nogen hemmelighed,  og det kom frem i forbindelse med årets skulderklap,  som meget populært gik til en noget overrasket Lars Petersen.

Lars er den usynlige ankermand ved byfesten,  specielt ved revyen og underholdningen.

Men vi må ikke glemme at der er rigtig mange, der yder en endog meget stor indsats i forbindelse med byfesten. Der bliver brugt mange timer – ikke mindst forud for byfesten,  med planlægning af program, vagtplaner, indkøb, tilladelser,  aktiviteter,  tilmeldinger og ikke mindst at lave en revy.

Med den kæmpe indsats, burde byfesten give et rimeligt overskud til deling mellem  JUIF og borgerforeningen,  og overskudet jo er grundlaget for vor støtte til de aktive foreninger i sognet.

 

Og når vi er ved økonomi,  så er det ikke tilfredsstillende med medlemstallet i borgerforeningen.

Det er fint nok at vi har borgerforeningen,  men den moralske støtte det er at betale kontingent til os, kan ligge på et ret lille sted. Husk på,  det er ikke Borgerforeningen som så der mangler penge,  men det forhindrer os i at støtte rigtig mange foreninger.

 

Vi vurderer at det ikke er egentlig modvilje mod borgerforeningen, snarere mangel på en form for direkte kontingentopkrævning,  eller en synliggørelse af hvem der er medlemmer.

 

Der er så mange foreninger, der gør noget godt i sognet,  JUIF, FDF, friskolens støtteforening,  4H, Hostrup Senior, Forsamlingshuset, Kærvej 24, bogcafeén, for at nævne et par,  

Hvis man skal betale kontingent til alle disse, bliver det jo en hel udskrivning.

Alle disse foreninger nyder af og til godt af en økonomisk håndsrækning fra os når der er behov for en ekstra indsats.

Modsat andre byer har vi ikke indtægter fra en stor festival eller fra service, vi laver for kommunen. Vi kører støt og roligt, primært med egne midler,  men borgerforeningen er ofte den, der hjælper foreningerne i forbindelse med ekstraordinære økonomiske problemer.  Grundet det udeblevne overskud fra byfesten har vi ikke kunnet hjælpe ret meget i år,  og vi har endog taget konsekvensen og besluttet ikke at sætte julebelysning op mere.

Dels er det dyrt,  og dels har moden med lys i alle afskygninger og over det hele i juletid  gjort julebelysningen overflødig. Jeg har været glad for den enkle form vi hidtil har haft.

 

Økonomi:

 

Vi vil gerne kunne hjælpe aktive mennesker i Hostrup sogn med at få deres aktiviteter,  og vi vil gerne medvirke til at give byen et pænt udseende.

Det kræver imidlertid økonomi.  Som nævnt har byfesten skuffet,  og vi har derfor måttet sige nej til en ansøgning om hjælp til legeredskaber hos Kindergarten,  og vi har besluttet helt at stoppe med julebelysningen.

Vores  indtægter kommer fra byfesten, kontingent og tilskud fra landdistriktsudvalget.

Det rækker imidlertid ikke til vore ambitioner,  og vi foreslår derfor at vi efter 10 år hæver kontingentet  til 200 kr.  pr husstand.  ( 100 kr for enlige)

 

Hvad skal forhøjelsen så bruges til:

Vi trænger til en konsolidering,  fordi vi kan forudse at landsbypedellen trods alt kommer til at koste noget.

Der skal materialer til, og der skal betales kørsel når noget skal hentes eller bringes.

 

Vi har stadig planer om en frugtskov,  og vi mangler stadig et godt slogan for sognet.

 

“Et godt sted at bo”

 

Vi har allerede besluttet at etablere Nabohjælp for hele sognet.

Vi har et stort ønske om at have hjertestartere i hele sognet.

Der mangler i Rørkær, Hostrup, Lydersholm, Solderup og ved skolen i Jejsing.

En hjertestarter koster ca 16.000 kr,  plus et kursus hvert andet år.

Vi er så heldige at LU vil betale 10.000 kr  pr starter,  og vi kan selv yde 2000 kr støtte pr enhed.

Resten må findes lokalt ved indsamling eller andet.

 

Om borgerforeningen internt kan jeg kun være tilfreds med vore møder.

Det er en arbejdsom bestyrelse, som lever med i sognet og som følger op på problemer og ønsker.

 

Det er billigt at drive selve borgerforeningen,  godt 1000 kr om året.

Det kan vi fordi vores bestyrelsesmøder holdes privat,  på skift, og dermed er gratis,  og fordi vores nytårskur og sommermøde holdes som sammenskudsgilder.

 ____________________________________________________________________________________

Referat – generalforsamling 27.marts 2014 – Jejsing Borgerforening

Mogens Gabs bød velkommen.

1. Valg af

– Stemmetællere Annaliese Bucka og Thue Friedrichsen valg.

– Dirigent Christian Friis valgt

– Protokolfører Peter Kjer Hansen valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Mogens Gabs fremlagde bestyrelses årsberetning.

Drøftelse af beretningen:

Kontingent:

Thue F: Spurgte om den manglende kontigentbetaling kunne skyldes glemsomhed.

Mogens G: Bekræftede at det var en af årsagen. Men en manglende synliggørelse af forenigens aktiviteter er også en del af forklaringen, hvorfor der bør gøres noget ved det.

Det lille overskud i forbindelse med byfesten:

Bent G. A.: Spurgte til, hvad der kunne være årsag til det manglende overskud fra byfesten. Udgifter og indtægter skulle kunne opgøres.

Mogens G.: Der er ikke lykkedes at finde frem til årsagen. Problemet drøftet på fælles møde mellem JUIF og borgerforeningen.

Hanne B.: Byfestregnskabet er vanskeligt at styre.

Peter K.H.: Det er klart, at der har været et beklageligt svind. Bliver forhåbentlig løst med ny betalingsmetode, hvor der kun er en kasse, hvor byfestdeltagere køber værdikuponer.

Karen H.: Nævnte, at der var mange gratiser i forbindelse med revyforestillingen.

Morten B.: Refererede til, at Stefan Christiansen på fællesmødet for alle foreningerale havde plæderet for, at ingen skulle have gratis ydelser i forbindelse med byfesten. Morten fandt synspunktet rigtigt.

Frank K.: Gjorde opmærksom på, at ingen systemer er fejlfri. 1

Mogens G.: Ingen fra borgerforeningen får gratis ydelser.

Bjarne H.: Refererede den ordning, der har været gældende for frivillige ved Tønder Festivalen. Her får man udleveret et antal værdikuponer, der giver ret til nedsat pris.

Markus N.: Fortalte om en betalingmetode, han kendte fra skytteforeningen: Her købte man værdikuponer, der blev brugt som betaling. Et system, der fungerer godt.

Karen H.: Fandt ideen god.

Christian F. : Metoden forudsætter, at en harmonisering af priserne.

Nedrivning af forfaldne bygninger:

Markus N.: Orineterede om, at de gamle avlsbygninger ved Stefan Thomsens gård i Hostrup nedrives. Det vil medføre en betydelig forskønnelse af Hostrup.

Mogens G.: Fortalte, at han havde undersøgt, hvad der skulle ske med ”det gule hus” ved Flesnborglandevej i Rørkær. Huset vil blive nedrevet. Endvidere orienterede han om, at foreningen har skrevet til bygningsstyrlesne vedr. toldbygningen ved Bejers kro i Lydersholm med henblik på at få bygningen nedrevet. Bygningsstyrelsen kender tilsyneladende ikke noget til det lille vagtskur. Eftefølgende er der skrevet til Tønder kommune for at finde ud af, hvem der er ejer. Ingen svar efter to måneders forløb.

Christian F.: Omtalte det forfaldne hus på Nørretoften i Hostrup. Et hus man i kommunalt regi længe har ønsket nedrevet. Det er ikke lykkedes at finde ejeren så den krævede underskrift kan gives.

Markus N.: Ikke det hus der syner mest i bybilledet.

Peter K.H.: Takkede Markus Nissen for hans indsats med at slå græs på de tomme pladser i byen og arbejdet med at tilså grunden, hvor den tidligere kømandsbutik har ligget.

3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

HanneBrodersen fremlagde regnskabet. Drøftelse af regnskabet: Christian F.: Spurgte til hvad man har tænkt sig med det relativt store beløb, der står på teltkontoen.

Mogens G.: Redegjorde for baggrunden for kontoens opståen, og de to foreningers fælles holdning til, hvad kontoen tænkes brugt til. Man er enige om, at de skal bruges til at engagere et stort navn – eksempelvis har Anne Linnet været på tale. Det er dog ikke lykkedes at komme i kontakt med hende, hvorfor andre muligheder vil blive undersøgt.

Der blev gjort opmærsom på en fejl i regnskabet, idet en indkøbt flagstang var blevet noteret som gave 2

til friskolen. Det skulle rettelig have stået Jejsing Børneunivers.

Karen H.: Spurgte til hvorfor der kun var noteret en udgift på 300 kr, når der var givet et tilskud på 500 kr.

Hanne B.: Forklarede, at der var betalt en regning på 218,26 kr i forbindelse med etableringen af bogcafeen, hvorfor det samlede tilskud til bogcafeen var 518,26 kr.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet enstemmigt godkendt. 6. Budget og regnskab. Peter K. H. fremlagde budgettet.

Drøftelse:

Mogens G.: Nævnte nogle af de aktiviteter, der foregår på friskolen, og at disse aktiviteter afholdes uden betaling til friskolen. Der er ikke noget, der hindrer, at man yder friskolens støtteforening et tilskud som kompensation for forbrug af lys og varme.

Frank K.: I sin egneskab af medlem af friskolens bestyrelsen orienterede han om, at friskolen har et stort ønske om, at friskolen er en del af lokalsamfundet, hvorfor man er glade for, at der er lokale aktører, der bruger skolens lokaler. En afledt virkning er, at man ser, hvad skolen og hvad der foregår her.

Eventuelle støttebløb er velkomne.

Bjarne H.: Spurgte om man var opmærksom på muligheden for at få støtte til indkøb af hjertestartere via Trygfonden.

Mogens G.: En mulighed, der skal afprøves. Frank K.: Sprurgte til hvor den faste udgift på 2700 kr til forsikringer var at finde i budgettet.

Peter K.H.: Det er en fejl, at denne post ikke er med i budgettet. Budgettet skal ændres, så denne post indgår.

Mogens G.: Kommenterede de foreslåede kontingentforhøjelse ved at konstatere, at han ikke kunne huske at kontingentet havde været andet end 100 kr og 50 kr, hvorfor en forhøjelse må være i orden.

Bjarne H.: Efterlyste unge medlemmer i foreningen. Hvad kan man gøre for at få fat i dem ? Personlig kontakt og synliggørelse af foreningens aktiviteter kunne måske være med til at hæve antallet af medlemmer.

Hanne B.: Var enig i, at personlig henvendelse kunne være godt, men det er tidskrævende og svært at gennemføre, når man gik på arbejde.

Heidi J.: Fortalte, at hun havde været i kontakt med mange unge, og havde foklaret, hvad der skete i borgerforeningen. Det er imidlertid svært at komme gennem med budskabet.

3

Modtager gerne gode ideer til, hvodan man synliggør foreningen.

Karen H.: Mente også, at det var vigtigt at synliggøre, hvad foreningen støttede. Endvidere gik hun ind for kontingentforhøjelsen.

Frank K.: Lovede at sprede viden om de projekter, foreningen har støttet – herunder i 4friskolesammenhæng. Gjorde opmærksom på, at der er flere foreninger, der ønsker medlemmer, herunder friskolens støtteforening.

Det er derfor vigtigt at oplyse om aktiviteter.

Kontingentet blev efterfølgende vedtaget forhøjet til 200 kr for et husstandsmedlemskab og 100 kr for enkeltmedlemmer.

7. Valg. – betalingstyrelsesmedlemmer på valg:

Mogens Gabs Heidi Jensen Lone Kyed

Alle genopstillede og blev genvalgt.

– 1 Suppleant til bestyrelsens Signe Hammeriksen på valg. Genopstillede og blev genvalgt.

-1 Revisor Flemming Iversen på valg. Genopstillede og blev genvalgt.

– Revisorsuppleant. Bent Groesen Andersen genopstillede og blev valgt

9. Eventuelt.

Markus N.: Emner:

1. Gentog det tidligere fremlagte forslag om at anskaffe et brandsikkert skab, hvor man kunne arkivere akter, der ønskes bevaret lokalt i Jejsing.

2. Opforderede bestyrelsen til at presse på for at få Tønder kommune til at forlænge mindst et af fortovene på Kærvej op til Flensborglandevej.

3. Tilsåningen af den ryddede grund på Kærvej havde også Arne Skriver som deltager. Der bør derfor også rettes en tak til ham.

4. Sankt Hans. Tilslutningen er for meget nedadgående. Skal arrangementet fortsætte ? 4

Ad 4. – Sct Hans

Mogens G.: Opfordrede deltagerne i generalforsamlingen til at kommentere Sct.Hansfesten på Jejsing Bjerg. Markus N. udfører et stort arbejde med at arrangere bålfesten. Hvis det skal fortsætte, skal folk bakke op.

Peter K.H.: Opfordrede til at man prøvede at aflyse bålet. Så ville fraværet enten kunne generere ønsket om, at der igen skal være bål.

Frank K.: Sprurgte til, om tidspunktet for afbrændingen kunne være forklariungen i forhold til børns sengetid.

Markus N.: Tidspunktet er fremrykket til kl. ca 21. Det kan sagtens rykkes til kl 20, hvis det kunne løse noget.

Morten B.: Gjorde opmærksom på at årsagren til den manglende deltagelse nok hænger sammen med, at der er flere og flere, der laver deres eget bål.

Frank K.: Spurgte til, hvem der fremstillede heksen – om skolen eller børnehaverne var inddraget. Foreslog så at man forsøgsvis kunne flytte tidpunktet til klokken 19.

Bjarne H.: Foreslog, at man skulle lægge videoer og billeder ud på nettet, hvor der er mange besøgende.

Stefan C.: Bakkede op om Mortens synspunkt: Problemet er at flere og flere afholder private bålfester.

Markus N.: Tiderne ændres.

Mogens G.: Foreslog friskolen iddraget, og bakkede Bjarnes forslag op.

Markus N.: Hvis man ønsker at engagere en båltaler, skal vedkommende hurtigt engageres, hvorfor der skal tages stilling.

Karen H.: Man kan ikke høre, hvad der bliver sagt.

Peter K.H.: Ikke noget problem, da Lars P. har stillet lydanlæg til rådighed.

Frank K. ville drøfte sagen på friskolens generalforsamling med henblik på at fornemme, hvad stemningen er blandt børnefamilier.

Ad 2. – Fortove:

Mogens G. Aftalt med kommunen, at hullerne i fortovet laves. Forlængelse af fortovet er bragt på bane og er lovet taget på budgettet.

Markus N. Bestyrelse skal presse kommunen igen. Christian F. Bakkede op om Markus ́s synspunkt.

5

ad. 3. – Talk til Arne Skriver. Blev ikke drøftet, da Markus ́s synspunkt var indlysende.

Ad 2. – Brandsikkert skab til arkivering:

Mogens G. Aftale med Horst Fries. Sagen tages op. Mulighed for at anbringe et skab i kælderen på Kærvej 24.

Morgens Gabs takkede Christian Friis for at have ledet mødet og takkede forsamlingen for deltagelse.

6

 

 

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Skriv et svar