Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning for 2015

Beretning for 2015-
Den korte version

2015 har været et ” normalt” år for Borgerforeningen. 
Vi har haft de sædvanlige problemer,  og den sædvanlige aktivitet.

Den lange version

 Egne aktiviteter:
Fællesspisniger, byfest, cykeludflugt lysfest, og fællesmøde. 

Hjemmeside, facebook og infotavler. Fællesspisninger 

Vi har måttet aflyse 3 fællesspisninger, grundet for lille tilslutning ( 60 personer )

Vi har mødt et problem med fællesspisningerne, hvor vores madhold er kørt træt,  og hvor vi måske har undladt at forny konceptet. Det er et problem at lave noget for såvel børnefamilier som for pensionster.  Vi arbejder for tiden på at genføde fællesspisningerne under en eller anden form.

Byfest 

Byfesten 2015 kørte også efter princippet   ”same procedure as last year”, og dog.

Den nye betalingsmetode  med kort viste sig at være rigtig god, og at den vist er accepteret. 

Mistilliden hos Hostrup senior er løst, og vi ser nu frem til et rigtig godt samarbejde. 

Overskuddet fra byfesten blev på godt 23.000 kr, og det betyder altså at Borgerforeningen har fået de 11.500

Cykeludflugt

i 2015 lykkedes det at komme af sted. 

Målet var Sæd,  hvor vi igen havde fået Horst Fries til at vise rundt og fortælle.
Horst ved jo utrolig meget, og kan krydre fortællingerne med mange sjove anekdoter. 

Det blev en rigtig god dag, med afslutning hos Horst´s mor,  der lagde hus til kaffen. 

Turen hjem til Jejsing nåede vi at tilbagelægge i en lokal men kraftig regnbyge.

 Fællesmøde

Mødet er rigtig godt,  og vi får meget at vide.
Generelt går det vore foreninger godt,  hvor der er et stort engagement rigtig mange steder.
Undtagelsen er FDF, hvor de store svigter, fordi de har fået en længere skoledag,  og fordi de nu har fået interesser i Tønder. 

Man kan spore nye tiltag og nye måder at drive foreninger på,  med et løsere medlemskab og et løsere tilknytningeforhold. Det kan glæde mig at vore institutioner kører godt,  og at der hele vejen rundt er tilfredshed med tilslutningen. 

Lysfest

I 2015 havde vi en rigtig flot lysfest, med et rigtig godt program.
Ca 200 var mødt op,  til en tur rundt i Jejsing, med musik og efterfølgende til et lys show i Kindergarten. Sponcoreret af Borgerforening.

Borgerforeningen og kommunen.

 Vindmøller, Nedrivning af forladte huse, trafik  og grenplads.

Vindmøller

Andre steder har der været stor modstand mod at etablere vindmøller.  Hos os er vi måske ikke direkte tilhængere af at rejse vindmøller,  men vi har i forvejen en hel klynge helt tæt op af grænsen,  og at rejse 6 møller tæt ved de eksisterende, og på lige på vores side af grænsen, gør ikke ondt ret meget værre, 

Både Jejsing og Sæd har har en aftale med folkene bag vindmøllerne om en økonomisk kompensation ved rejsningen, og siden en gang årligt. 

Det gode ved denne ordning er at kommunen ikke kan tage pengene fra os,  og da de i forvejen ikke bruger noget hos os, vil de heller ikke mere de kan spare væk. 

 Nedrivninger
Vi har haft et møde med teknisk forvaltning om nedrivning af huse. For at være helt sikre, har vi kørt rundt med den ansvarlige for nedrivninger, så hun kunne fotografere husene, men hun er vist ikke ansat længere, så vi hører ikke ret meget,  for at sige det som det er:  vi hører intet fra kommunen.  Vi må ofte få vore informationer fra involverede beboere eller fra internettet. Her har vi læst,  et af de huse vi har foreslået nedrevet,  Nørretoften 7 er på tvangsauktion. Vi må håbe at det afklarer situationen, og at huset endelig  kan blive revet ned. 

Omkring Ebbedamvej 4 ( Eduart hus ) hører vi intet. Ejeren har vist travlt med ”Angels for Evigt” og forlanger ret meget for at sælge grunden til kommunen. Vi har påpeget at der ulovligt henstår en forladt bil på grunden, men det er jo ikke borgmesterens have.  Ebbedamvej 4 burde ellers være et skoleeksempel for kommunen i at det til tider er billigere at købe og rive et hus ned, frem for at lade sociale klienter flytte ind. 

Ad omveje,  har vi også hørt at Flensborg Landevej nr. 11  ( rockerborgen) nu skal rives ned.

De andre huse vi har ønsket revet ned er: Vesterhåb 2, 

 Trafik

Ang.  trafik,  har vi derimod et meget bedre forhold. 
Fra teknisk forvaltning er vi derimod blevet stillet i udsigt at rundkørslen på Hostrupvej forsvinder, og erstattes af et forhøjet felt. Samtidig ændres vigepligtforholdene,  så Hostrupvej får forkørselsret. 

Desværre fik vi så oplyst at vores ønske om fortorv fra Flensborg landevej, og det første stykke ad Kærvej ikke vil blive etableret. 

 Teknisk forvaltning. 

Endelig har vi henvendt os angående regnvandsproblemer på Kærvej.

Omkring juletid var Kærvej oversvømmet ved hovedvejen,  Vi har sendt billeder af det til teknisk forvaltning, sammen med billeder af nogle store vandpytter på Kærvej og Rørkærvej.  Der har afstedkommet, at vi nu har på skrift, at det blot skyldes nogle blade over risten,  i og at det har regnet.  

Grenplads

Traditionen tro hørte vi ikke noget fra kommunen om en forestående lukning af grenpladsen på Hedeagervej.  Vi måtte høre det fra Arne Brandt, idet han havde modtaget en opsigelse på lejemålet af pladsen. 

Det startede en sag,  som har fyldt rigtig meget,  og som endnu ikke er afsluttet.
Det viste sig at det ikke kun var i Jejsing, men også i Sæd, Møgeltønder og Abild der skulle lukkes grenpladser, med den begrundelse at deres driftsudgift i stedet skulle bruges til en længere åbningtid i Tønder. 

De 4 berørte byer har holdt et møde indbyrdes og efterfølgende med Tønder Forsyning.
Her blev vi præsenteret for hensigterne,  og som vi dels påpegede ville blive en dyrere løsning for TF, og dels at løsningen med at bundte grenene med naturbindegarn ikke kunne bruges.

Sagen er ikke afsluttet.  Byrådet har blandet sig, og krævet at vi blev hørt, og sagen har været i høring. 
Som tidligere,  anser administrationen ikke vore indvændinger for at forhindre planerne, som nu giver TF hjemmel til at lukke alle grenpladser i kommunen i 2017. – forudsat at KB godkender lukning i centerbyerne. 

‘Vi har fået oplyst at den samlede besparelse ved lukning af de 4 grenpladser andrager 90.000 kr,  og vi har erfaret at overskuddet i TF i 2014 androg knap 29 mill. 
Nu skal vi være med i et forsøg, tilsyneladende gående på at vi kan få fliset vores grenaffald på stedet-

 Kærvej 24

Vi arbejder på at få samme tilskud til Kærvej 24, som for medborgerhuset i Tønder. 

Man kan som alm. bruger kvit og frit låne et lokale i Tønder,  dog ikke til privat fest,  mens man skal betale 75 kr. / tim i Kærvej 24. 

 Sociale arrangementer:

 Ud over det nævnte er Borgerforeningen også ansvarlig for Æ Unnenlaug og for Bogcafeen. 
De kører begge rigtig godt,  og det er vores indtryk,  at alle er glade for at komme der. 

Æ Unnenlaug har ca 12 ” Faste” kunder,  mens bogcafeen har ca 30 brugere,  så der nu er knap 20 der møder op onsdag eftermiddag. 

I bogcafeen er der planer om at starte en internet afdeling, så der kan surfes og så vi kan tilbyde at ordne bank. 

 

Petanque. 

Kører på samme måde, men her kunne vi godt ønske en bedre tilslutning og måske at der starter nye hold på andre tidspunkter. 

 Info tavler. 

Vore info tavler langs vejene er ved at være slidte,  og trænger til at skiftes ud. 
Vi har fået tilsagn fra Kurt Bucka om levering af to større tavler,  en i Rørkær, og en på Herberts grund. 

Dertil har Borgerforeningen stillet en elektronisk tavle til rådighed for Friskolen. På denne tavle vises skolens interne meddelelser,  men også aktiviteter fra www.jejsing.dk kommer på. 

Tavlen er et forsøg, og falder det godt ud,  vil vi gerne have endnu en tavle i Kindergarten og i Jejsing Børneunivers. 

Via hjemmesiden kan alle foreninger få adgang til at vise deres aktiviteter på de tre digitale tavler. 

 De fire sanser

I sommer tog Sæd lokalråd initiativ til en række fælles møder og foredrag. 

 Der blev søgt og bevilliget 15000 ved kulturelt forum,  og som nu er mundet ud i 4 arrangementer .   Det har være glædeligt at vi sammen kan løfte os lidt højre op, og at vi derigennem kan udvidde vores horisont- Vi har et godt samarbejde med Sæd lokalråd, og udveksler jævnligt erfaringer. 

Fremtiden
Der tales i Danmark om yderområder, og faldende befolkningstal. 
Så meget,  at regeringen har besluttet at gøre noget ved det. 
Der kommer nye statslige arbejdspladser til Tønder.  
Vi må håbe at der med de nye arbejdspladser også er nogen, der vil flytte hertil,  thi uden dynamik i beboerne vil vi langsomt uddø.

Vejen frem for os er fortsat at markere os som et aktivt sted at bo.

Der er fire nødvendige ting der  skal være i orden for at flytte til et område.

  1. Der skal være et arbejde i rimelig nærhed.
  2. Der skal være service faciliteter som indkøb, skole, børnehave, kultur.
  3. Der skal være en god bolig.
  4. Der skal være et godt fritidstilbud.

 Fra Borgerforeningen kan vi især medvirke til at have et godt fritidsliv,  og vi er så heldige at Jejsing er kendt for at være et aktivt sted at være. 

 Hvordan går det så?

Jeg plejer altid at se hvor mange huse der er til salg hos os. 

For tiden er det 17 huse i hele sognet.  Det er mange!

Det er 10 flere end normalen.  

Ikke nok med det,  selv om det er billige huse, er liggetiden fhv. lang.

 7 af dem koster mindre end 600.000   og 5 koster omkr 1,5 mill 

Liggetiden er som regel omkring et år,  og prisreduktionen omkr. 15%

Omvendt,  har vi set at Johannes Larsens Hus blev solgt meget hurtigt. 

Borgerforeningen er ikke noget ejendomskontor,  men vi ser det som vor opgave at arbejde på at gøre pkt 3 og 4  gode. 

Vi må satse på de tendenser man kan fornemme,  at det er en fordel for familien at være et sted som vores. Som familie er det ikke længere lige så smart at bo i en stor by.
Og det er her vi har en mulighed. 

Vi skal blive bedre til at markedsføre os,  med gode aktiviteter,  og ikke mindst skal vi blive bedre til at få dem i dagbladene, og på de sociale medier. 

Vi skal fortsat have et bredt fritidstilbud,

Vi har en udfordring i at finde frivillige til at stå for vore aktiviteter.
Det bliver sværere at få frivillige til bestyrelser,  og vi må erkende at drift af friskolen og børnehaverne har suget mange frivillige.
Vi må økonomisere med de kræfter vi bruger til fritidsaktiviteter,  så vi måske ikke har så mange i bestyrelsen, i de forskellige foreninger, og vi skal måske lægge foreninger sammen.

Den måde hvorpå vi kører Æ Unnenlaug og Bogcafeén er måske vejen frem,  hvor det er Bogerforeningen der formelt står som bestyrelse,  men hvor det er en gruppe der på mere uformel vis driver aktiviteten.
På den måde slipper man for generalforsamling, beretning mm.  Men er i større grad fri til at arbejde med det egentlige interesseområde.

Hvordan man evt. lægger foreniger sammen, står i det uvisse,  men det vil være klogt at gøre det mens foreningerne kører,  frem for at vente til en af dem lider nød. 

Vi skal passe på ikke at konkurrere med hinanden.  

Hvis en aktivitet er god i en forening, skal den nødvendigvis ikke kopieres af en anden forening.

Og har vi de samme medlemmer, i en eller flere foreninger, burde der være en seriøs drøftelse om at lægge dem sammen. 
Vi har gennem lang tid haft glæde af en konkurrence mellem foreningerne,  men får vi ikke vendt det til et seriøst samarbejde,  kan det nemt ende med at begge foreninger lukker.

Kalender

<< maj 2024 >>
mtotfls
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Arrangementer

Skriv et svar