Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Samværsregler

 

Samvær

• Man inviterer ikke enkelte børn med sig hjem privat.

Til møder og på ture er der altid mindst 2 ledere tilstede. Og såfremt det er muligt, skal de være af forskelligt køn.

• Drenge og piger sover hver for sig, med mindre der er ledere tilstede (f.eks. ved overnatning på høloft eller i bivuak).

• Ledere skal ikke have ene-ansvaret for en gruppe børn. • Alle medlemmer skal til enhver tid respektere hinandens grænser, herunder også den enkeltes blufærdighedsgrænse.

• Såfremt ifald at et overgreb/krænkelse finder sted, skal den udarbejdede handlingsplan følges.

• Disse retningslinier er gældende for alle medlemmer i FDF Hostrup, herunder også børn imellem, ledere imellem samt børn og ledere imellem.

• Retningslinjerne samt handlingsplanen skal forelægges for alle nye ledere, andre voksne samt unge over 18 år som er med i kredsen.

Handlingsplan

• Ved mistanke, skal denne efterprøves/diskuteres med de andre ledere.

• Skriv ned hvad du har set og hørt – en saglig begrundet mistanke bygger på konkrete iagttagelser.

• Kontakt formanden og kredslederen.

• Overvej situationen grundigt.

• Søg anonym vejledning hos politiet, i socialforvaltningen eller i en af de statslige rådgivninger.

• Orienter den mistænkte, tag evt. en samtale i ledergruppen hvor den mistænkte er til stede.

• Ved en begrundet mistanke (skøn) skal sagen politianmeldes.

• Orienter barnets forældre, også om rådgivningsmuligheder.

• Tag stilling til om den mistænktes fortsatte virke i kredsen.

• Undgå panik, bed om støtte udefra.

• Neutral information til kredsens forældre.

• Forberede os på at møde pressen – Det er alene formanden der udtaler sig

BØRNEATTEST

• Alle ledere og seniorer skal underskrive en børneattest hvert tredje år. Første gang sker når man bliver 15 år eller indmelder sig i FDF Hostrup.

 

Hostrup juli 2019

 

Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Skriv et svar