Spring til indhold

Jejsing - Hostrup - Rørkær - Solderup - Lydersholm

Det bedste fra by og land.

Beretning for 2012

 

 

 

  

 

Beretning for 2012.

 

 

 

Så er der igen gået et år, – og igen et begivenhedsrigt år.

 

Når man læser navnene på ting der sker i Jejsing, skulle man tro, at vi næsten mødes hver uge til en fest.

 

I Jejsing beskæftiger vi os åbenbart ret meget med fest under en eller anden form,

 

byfest, lysfest, afstemningsfest, Sct- Hans-fest.

 

Men der er dog andre ting som igen i år har optaget os:

 

fællesspisning, UnnenLaug, udflugt og hjemmeside. (eller skulle de hedde

 

spisefest, madlavningsfest, ??-)

 

Æ Unnenlaug er startet af Borgerforeningen, men er nu i praksis overtaget af pensionist foreningen. Vi har startet en ny aktivitet, Æ Unnenlaug, hvor pensionister og enlige mødes omkring et måltid mad alt incl, d.v.s. indkøb, madlavning og opvask.

 

Første gang mødte 12 personer op, og nu har antallet stabiliseret sig på 16- 18.

 

Æ Unnenlaug holder til på Jejsing Friskole, som har vist stor imødekommenhed med hensyn til lokaler, især i en tid med ombygning af hjemkundskabslokalet.

 

 

 

Det er alt sammen ting vi kender, og som har fundet sit faste publikum og sin faste form.

 

Det er aktiviteter, man kan forvente i byer på vores størrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nye aktiviteter:

 

I nær fremtid agter vi at starte en bogcafe, i Kærvej 24.

 

Det skal være et sted, hvor man kan bytte alle former for bøger. Man kommer med en bog man har læst, og ser om der skulle være en anden man har lyst til at læse.

 

Da det jo bliver en Cafe´, vil der være kaffe på kanden, og sikkert også kage.

 

 

 

Vi håber også at lave en slags kontor i forbindelse med Bogcafe´en, hvor frivillige vil hjælpe med at bruge internettet til kontakt med det offentlige.

 

Vi håber også, at vi kan finde en form, hvorunder borgere, der ikke har netbank eller dankort, kan betale deres regninger med lidt hjælp fra kontoret.

 

Vi vil drive Cafe´ en som vi driver Æ Unnenlaug, d.v.s. uden at stifte en selvstændig forening.

 

 

 

Friskole og Børneunivers

 

Den helt store begivenhed i Jejsing i 2012 var dog starten af Jejsing Friskole.

 

Der skulle ryddes mange sten af vejen før Friskolen blev en realitet, men nu står den her, og den kører jvf. planerne Stor ros og anerkendelse til friskolens bestyrelse for deres indsats, og for deres udholdenhed.

 

Der er ikke 100 elever, som for tre år siden, men vi er på vej.

 

Først i februar flyttede Jejsing Børneunivers ind i den østlige fløj på skolen.

 

Da såvel Friskolen som Jejsing Børneunivers ikke er kommunale institutioner, får de mulighed for et smidigt samarbejde og hurtig reaktion på ændrede forhold.

 

Det er mit håb at begge institutioner må få glæde af hinanden, og at personalet vil forstå værdien af det tætte naboskab.

 

 

 

Borgerforeningen har især hjulpet friskolen i starten, lidt med råd og anden hjælp, og vi er da også glade for at friskolen lægger lokaler til de nye komfurer og gryder, som vi har fået bevilliget ved landdistriktsudvalget.

 

 

 

Det samme gælder sløjdlokalet, der huser borgerforeningens høvlebænke og andet snedker maskineri.

 

 

 

Økonomi

 

Foruden Jejsing Friskole, har Jejsing Borgerforening hjulpet Kindergarten med 6000 kr i støtte til renovering og nyindretning af Kindergartens lokaler på Hostrupvej.

 

Vi ville gerne kunne støtte endnu flere steder, men vi kan jo ikke støtte med penge, vi ikke har. Borgerforeningen har fire indtægtskilder. Tager vi dem efter vigtighed, er Tønder landdistriktsudvalg absolut den vigtigste, I år har vi fået 14.000 til nyt udstyr i hjemkundskabslokalte, og sidste år 60.000 til sløjdlokalet.

 

Dernæst kommer indtægten fra byfesten. I 2012 gav byfesten 24.000 kr i overskud, Det blev delt i tre, (ganske vist mod vores vilje) og altså 8000 kr til Borgerforeningen. Vores egen kontingent indbetalinger, som gav ca 11.500 kr. og så får vi et driftstilskud fra landdistriktsudvalget på 5000 kr.

 

 

 

Vi bruger stort set alle penge på tilskud til aktiviterer i sognet, hvoraf lokaleleje til fællesspisningerne faktisk er eneste faste post. Resten ydes som tilskud efter ansøgning.

 

 

 

Foreningsudgifter som så for Borgerforeningen beløber sig ca 1500, incl gaver og tryksager.

 

 

 

Om økonomien kan man dertil sige at skal der ske mere i Jejsing, skal der skrives flere ansøgninger, Drømmehuset er bl. a. financieret af ansøgninger.

 

 

 

Kulturmarkedsføring

 

Foruden den her nævnte økonomi, har vi en konto sammen med JUIF,

 

Her står ca 40.000 kr, som vi er enige om at ville bruge til kulturel markedsføring af Jejsing, Helt konkret har vi spurgt Anne Linnet, om hun vil være med til et arrangement hos os.

 

 

 

Jejsing 2013

 

Ser vi på Jejsings situation nu i år 2013, er vi meget bedre stillet end for 2 år siden.
Vi har fået en skole igen, ikke så stor, men den er vores egen, og den har vilje til at blive en aktiv del af sognet.

 

Mere vigtigt er at vi har trodset kommunalbestyrelsens beslutning om lukke ned i Jejsing,

 

og jeg kan med glæde konstatere at flytningen af Jejsing Børneunivers også er sket uden en kommunal overtagelse.

 

Med de to institutioners ændrede forhold, har tankerne i Jejsing vendt fra nedgang og besparelser mod udvikling og innovation.

 

 

 

Det kan og skal gå fremad for os, men det er os selv der bestemmer hvilken vej det skal gå.

 

Hvis Jejsing vil udvikling frem for afvikling, skal det være hele Jejsing der står bag, både aktive og passive.

 

Hvis vi vil fastholde et godt foreningsliv, forudsætter det en tilgang af børn og nye familier. Det er ikke noget borgerforeningen kan klare alene,

 

Der skal flere på banen.

 

Ser vi 10 år frem, skal mange af husene skifte ejere, simpelthen fordi de nuværende ejere er oppe i årene.

 

Vores opgave er at hjælpe med til at få husene solgt, og især er det vores opgave at få husene solgt til familier der bidrager til det samlede liv i Jejsing.

 

Med lukning af den kommunale skole og overflytning af eleverne til Tønder  mistede JUIF ca 100 aktivitetemedlemmer.

 

Det betyder reduktion af aktive hold bl.a. fodbold.

 

JUIF er vigtig for Jejsing,  og skal der fortsat være et blomstrende idrætsliv,  skal der gøres en aktiv indsats, specielt omkring at få tilflyttere med børn.  Aktiviterne omkring projekt Drømmehuset skal ses i den sammenhæng.

 

 

 

 

 

Hjemmeside.

 

Her ser jeg vores hjemmeside som et meget vigtigt redskab, fordi det er her fremtidige huskøbere vil få viden og inspiration til at bosætte sig i sognet.

 

Jeg glæder mig over at Friskolen sætter nyheder på Jejsing.dk,  foruden at sætte dem på skolens egen hjemmeside

 

Jeg kan glæde mig over at friskolen, Kindergarten og Jejsing Børneunivers skriver om deres aktiviteter på Jejsing.dk og jeg er samtidig ked af at JUIF har valgt at oprette deres egen hjemmeside.

 

Det er jeg, fordi borgerforeningens side nemt kan rumme også JUIF. og fordi vi alle kunne få gavn af flere besøg på vores respektive sider.

 

 

 

Tilflyttere

 

Hvis vi selv kan vælge tilflyttere, skal det primært være familier med børn.

 

Hvis det skal ske, skal vi gøre en særlig indsats over for børnefamilier. Vi skal markere os over for omverdenen, og vi skal stikke op over mængden for at tiltrække aktive beboere, og vi skal gøre det målrettet.

 

 

 

Jeg har nævnt hjemmesiden, men det kunne også være at vi sætter noget kunst op ved hovedvejen, rigtig kunst, noget i retning af Robert Jacobsen, noget der er får bilister til at tænke : “Hov hvad var det? Hvad var det for en by?” Det eneste man ser nu er nogle huse lidt borte fra vejen, helt som andre steder, og så er de væk.

 

Jejsing skal ikke bare være noget man passerer før eller efter man kommer til Tønder.

 

Vi har en relativ flot facade, fordi vi har ordentlige mennesker boende ud til hovedvejen, men skal det være opsigtsvækkende, skal der noget usædvanligt til.

 

Vores lys ved indkørslen til Kærvej sender et godt signal, men jeg kunne ønske mig rigtig kunst.

 

 

 

I borgerforeningen har vi allerede taget fat på arbejdet med at få tilflyttere i form af projekt Drømmehuset.

 

Det har til formål at finde købere til huse i sognet, ved at gøre opmærksom på området og de værdier, der er ved at bo her.

 

Personligt har projektet givet mig en afklaring af hvem, vi gerne vil have til at bo her, og ikke mindst, hvem vi overhovedet kan få til at vælge Jejsing som bosted.

 

 

 

Projekt Drømmehuset gemmenføres i samarbejde med kommunen og Sønderjysk Landboforening i Vojens og med Branderup

 

 

 

– Det er dog åbent for andre byer.

 

 

 

Indtil nu er det mest bestyrelsen for borgerforeningen der har været aktiv, bl. a. med en studietur til Skive kommune.

 

 

 

Foruden bestyrelsen, har 7 udvalgte tilflyttere deltaget i interview og møder.

 

Vi har interviewet dem om at være tilflytter, og i gruppen har vi holdt flere møder for at afklare, hvad vil vil og kan.

 

 

 

Det har hidtil været spændende, men skal det lykkes for os at få tilflyttere, skal hele sognet stå bag. Derfor har vi efterfølgende inviteret til borgermøde for at få planerne diskuteret rigtigt igennem, og derfor har vi inviteret Connie Skovbjerg, der er tovholder netop på projekt Drømmehuset.

 

 

 

Næste trin er aktive handlinger, med aktiv indsats jvf. de beslutninger og de erfaringer vi har gjort indtil nu.

 

 

 

 

 

Jeg skal her give et kort resume for de videre planer inden for “Drømmehuset”

 

 

 

Hvem?, hvad?, hvor? og hvornår?

 

 

 

Hvem?

 

 

 

Tønder er et udkantsområde!  Altså skal vi rette henvendelse til mennesker der kender et udkantsområde og som ved man kan have det helt fint der. Tilbageflyttere.
Det er svært at få arbejde her. Altså skal vi henvende os til folk der ikke har behov for arbejde eller som kan tage det med sig.

 

 

 

Det er svært at flytte når børnene går i skole, Altså skal vi henvende os til forældre, før børnene kommer i skole, eller når de er færdige med skolen igen.

 

 

 

Hvad ?

 

Vi vil udnævne 10 Jejsing ambassadører, d.v.s. gamle jejsinger, som blandt andre gamle jejsinger skal formidle oplysninger og gode historier om Jejsing.

 

De skal afholde specielle Jejsing-arrangementer, og de skal melde tilbage om ting, vi kan gøre.

 

De vil modtage en pakke med materialer til at gennemføre arrangementerne, Hvad der skal være i pakken er ikke endelig afklaret, men mad og underholdning er et godt bud.

 

 

 

Hvor

 

Jejsing-temaet skal dels ske lokalt, hvor vore ambassadører bor og dels ved et større arrangement her i byen.

 

 

 

Hvornår?

 

Vi starter lige straks med den efterfølgende diskussion, og det hele skal gerne munde ud i et arrangement for tidligere og nuværende jejsinger i løbet af efteråret.

 

 

 

Vores ide´ oplæg til efteråret er et tredelt arrangement, i forsamlingshuset, hvor tidligere jejsinger bliver bedt om at fortælle om de ting ( unoder ) de har været med til i sin tid.

 

Derpå vil vi fra borgerforningen give en status på Jejsing i dag,

 

og afslutningsvis vil vi arrangere “hammerslag”, hvor vi vil tage rundt i sognet for at se på huse, og gætte pris på dem.

 

 

 

Hvem betaler?

 

Der er søgt og bevilliget projektmidler til kommende aktiviteter.

 

Det kan være: video, spil og hvad vi ellers finder på.

 

 

 

Landsbypedel

 

Endelig er vi tilbudt at komme med i landsbypedel ordningen.

 

 

 

En landsbypedel er en seniorjobber, der formelt er ansat af Tønder kommune, men som i praksis arbejder i landdistrikterne.

 

 

 

Det lyder rigtig godt, men der er lagt begrænsninger på typen af arbejde de må udføre.
De må ikke konkurrere med private virksomheder, og det arbejde de udfører må ikke være en serviceforhøjelse af Kommunens normale arbejde, og endelig skal deres udstyr være sikkerhedsgodkendt.

 

 

 

Vi har søgt om en landsbypedel ordning til tre områder:

 

 

 

1. til at passe de udenoms arealer omkring skolen

 

 

 

2. Til at hjælpe til med vedligehold af forsamlingshuset

 

 

 

3. Som pedel med rengøring af Friskolen / Børneuniverset.

 

 

 

Vi har fået afslag fra Kommunen på at hjælpe friskolen, som efter vores mening var det eneste, der kunne give et meningsfyldt arbejde.

 

Afslaget er begrundet med at ordningen ville kunne fortolkes som et økomomisk tilskud til friskolen, – og det må en kommune ikke.

 

 

 

Jeg stiller mig derfor tvivlende om resten af de foreslåede opgaver vil kunne løses bedre af en landsbypedel end vi løser dem nu.  At klippe græs og hæk er ikke nok til at udfylde et arbejde, og især ikke om vinteren.

 

 

 

En landsbypedel skal jo have plæneklipper, hæksaks, og alt udstyr skal godkendes af Teknisk forvaltning.

 

 

 

Vi har ikke truffet endelig afgørelse omkring landsbypedel,  Intentionerne er gode,  men i praksis er det svært at gennemføre.

 

 

 

Biogas anlæg

 

Endelig har vi sendt en indsigelse omkring det kommende biogasanlæg.

 

Indsigelsen går alene på trafikale forhold gennem Hostrup og Jejsing.

 

 

 

Jo, der er nok at lave, og det er spændende, fordi jeg er sikker på, at vi kan.


Kalender

<< feb 2024 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Skriv et svar