Bestyrelse

Borgerforeningen i Jejsing har en bestyrelse på 5 medlemmer, – men vi er mange flere, der laver noget.

Formand:  Mogens Gabs,  Rørkærvej 3, Jejsing  ,                      tlf   29254476

Næstformand:  Peter Kjer Hansen,  Kirkevænget,  Hostrup    tlf :74734351

Sekretær.         Lone Jessen,     Klystervej     Jejsing,                   Tlf: 30529294

Kasserer:         Hans Guldager  Kærvej 40, Jejsing.                     Tlf: 20456036

Materialer:     Finn Johannsen,  Rørkærvej 15 Jejsing,                tlf: 74734563

Bestyrelsesmedlem Heidi “Klip” Jensen,  Kærvej 51, Jejsing,  Tlf: 28298009

Bestyrelsesmedlem Paula Jessen Søndertoften 2 Jejsing       Tlf. 61 38 54 43

Bestyrelsesmedlem Tina Nissen  Fl. Landevej   Jejsing            Tlf: 74 73 43 28

Suppleant :  Allan Kielsgaard Hansen   Kærvej 31 Jejsing       Tlf 42 30 90 17

Suppleant  :  Karen Margrethe Boysen  Kærvej 5

Skriv et svar